Hinderpaalcriterium: hoge kosten vanwege onvolledige vergoeding van je verzekeraar

In Nederland kun je je op verschillende manieren verzekeren.  Bij een restitutiepolis kan je overal terecht. Je betaalt een iets hogere premie en de verzekeraar betaalt alles terug. Bij een budget - of naturapolis mag je alleen naar de zorgverleners waar je verzekeraar een contract mee heeft. Ga je ergens anders naar toe, dan heeft de rechter bepaalt dat de zorgverzekering alsnog 75 procent moet vergoeden.

In de praktijk blijkt dat verzekeraars andere bedragen hanteren. Recent onderzoek van de Stichting Zorghuis wees uit dat verzekeraars vaak minder vergoeden dan ze stellen in hun polisvoorwaarden. Ze vergoeden ook geen percentage van het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven maar een percentage van het 'gemiddelde gecontracteerde tarief'. Hoe hoog dit tarief is en hoe dit is opgebouwd, is onduidelijk.

Hinderpaalcriterium

In de zorgverzekeringswet staat een zogeheten hinderpaalcriterium. Volgens dit criterium mag de vergoeding van de verzekeraar niet zo laag zijn dat je wordt belemmerd in je keuze voor een zorginstelling. Dit heeft te maken met de vrije artsenkeuze die elke consument in Nederland heeft.Bekijk ook: Hoge eigen bijdragen voor het ziekenhuis

Rechtszaken

Inmiddels zijn er al tientallen rechtszaken aangespannen hierover maar moeten consumenten hun zorgverzekeraar aanspreken en bij een blijvend geschil de gang naar de rechter maken.

Hoe voorkom je hoge kosten?

Wil je dit voorkomen, zorg er dan voor dat je eerst contact opneemt met je zorgverzekeraar, als je niet zeker weet of het ziekenhuis of behandelaar een contract heeft met jouw verzekeraar. Als je dan toch zorg afneemt bij een zelfgekozen instelling, kan je verzekeraar een indicatie geven van de te verwachte kosten.