background branding

Hof doet uitspraak over loonakkoord

rechtbank.jpg

Het gerechtshof in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de hogerberoepszaak over het loonakkoord voor ambtenaren.

Hierin staat de FNV tegenover de overheid en drie kleinere vakcentrales voor overheidspersoneel.

Verzet

FNV verzet zich tegen het akkoord en wil het ongeldig laten verklaren. Dat lukte in eerste aanleg niet bij de voorzieningenrechter, waarna de vakbond in hoger beroep ging bij het hof.

Open en reëel overleg

Het belangrijkste juridische argument van FNV tegen het loonakkoord is, dat bij het tot stand komen ervan geen sprake is geweest van het open en reëel overleg. Het akkoord zou daarom niet rechtsgeldig zijn.Update, 17 oktober, 10:39 uur: FNV verliest hoger beroep

De FNV trekt ook in de hogerberoepszaak over het loonakkoord voor ambtenaren aan het kortste eind. Het gerechtshof in Den Haag heeft de eis van de vakcentrale om de afspraken ongeldig te laten verklaren dinsdag afgewezen.

FNV is geen partij bij het loonakkoord dat de overheid in juli sloot met de drie vakorganisaties. De vakcentrale haakte af bij de onderhandelingen omdat een deel van de in het akkoord geregelde loonsverhoging wordt betaald uit de pot van pensioenfonds ABP. Volgens FNV raakt 'deze sigaar uit eigen doos' de pensioenen van 2,8 miljoen deelnemers van het ambtenarenfonds.

De vakcentrale beriep zich er bij de rechter op dat geen sprake is geweest van het vereiste open en reëel overleg over het loonakkoord. Net als de voorzieningenrechter verwerpt het hof dit argument. FNV was in een vroeg stadium betrokken bij de besprekingen, nam er actief aan deel en besloot zelf in een laat stadium het overleg te verlaten. Met de drie andere vakbonden is er ook volgens het hof de vereiste meerderheid om het loonakkoord te sluiten.

Het loonakkoord voorziet in een loonsverhoging van ongeveer 5 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro voor 600.000 ambtenaren en onderwijzers, die jarenlang op de nullijn hebben gezeten. Op basis van het loonakkoord zijn de afgelopen periode al onderhandelingsakkoorden gesloten voor nieuwe cao's voor rijksambtenaren, defensiepersoneel en medewerkers van de rechterlijke macht.

Bron: ANP