Hoger beroep over schone lucht

schoneluchthogeberoep4apri2018.jpg

Milieudefensie en de Nederlandse staat staan maandag opnieuw tegenover elkaar voor de rechter in de slepende juridische kwestie over schone lucht. De milieuorganisatie eist - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer doet tegen luchtvervuiling en dat momenteel het 'mensenrecht op gezondheid' geschonden wordt.

De rechter besloot afgelopen september in een kort geding dat de staat meer moet doen tegen luchtvervuiling. Twee maanden later werd dit vonnis van tafel geveegd in een civiele procedure. Het hoger beroep maandag is tegen de uitspraak in kort geding. Tegen de civiele procedure is ook hoger beroep ingediend, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat speelt.

De inzet van de procedure is verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door het terugdringen van de vervuilende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM2,5 en PM10). De staat moet verplichtingen uit Europese richtlijnen naleven, maar deze zijn minder streng dan de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bron: ANP