Hoger onderwijs mag anderhalve meter afstand loslaten in nieuw collegejaar

13082021 college.jpg

Het kabinet streeft ernaar dat universiteiten en hogescholen aan het begin van het volgende collegejaar open kunnen zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Het is nog niet definitief besloten. Vrijdag praat het kabinet hierover tijdens een coronaoverleg. Dat bevestigen Haagse bronnen, na berichtgeving van RTL Nieuws.

Mogelijk komen er nog aanvullende maatregelen, zoals een maximale groepsgrootte in collegezalen. Gedacht wordt aan maximaal 75 mensen per zaal. Ook gaan er mogelijk voorwaarden gelden wat betreft ventilatie. Wat voor gevolgen het besluit heeft voor de introductieweken, is niet bekend.

Online onderwijs

In het vorige collegejaar was fysiek hoger onderwijs beperkt. Studenten konden ongeveer een dag in de week naar hun instelling en volgden verder online onderwijs. Uitzonderingen waren er voor het afleggen van toetsen, het volgen van praktijkonderwijs en voor de begeleiding van kwetsbare studenten.

Twee scenario's

Instellingen kregen het advies van het ministerie van Onderwijs zich voor te bereiden op zowel het scenario met als zonder 1,5 meter afstand. Dit leidde tot veel kritiek, omdat dit ondoenlijk veel werk zou zijn voor de instellingen.

Persconferentie

Vrijdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge op een persconferentie bekend hoe de coronamaatregelen er de komende tijd uit gaat zien. Afgezien van het onderwijs kijkt het kabinet waarschijnlijk ook naar toegangstesten in de horeca, zodat horecaondernemers meer mensen kunnen toelaten.

Besmettingsgolf in juli

Toegangstesten in de horeca werden in juli afgeschaft, nadat de besmettingen snel waren gestegen. Burgemeesters wezen al op de kwetsbaarheden in het systeem. 'Als mensen vrij in en uit en heen en weer mogen lopen, kan er ook zonder opzet van alles misgaan. Daar hadden we al voor gewaarschuwd en dat is gebleken door diverse uitbraken in de nachthoreca', zei Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Reactie studentenvakbond LSVb

Studentenvakbond LSVb is 'opgelucht en blij' dat universiteiten en hogescholen aan de start van het nieuwe collegejaar weer open mogen zonder dat er 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden. "Heel goed nieuws voor alle studenten die al anderhalf jaar thuiszitten. Daar komt nu eindelijk een eind aan", zegt Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond.

De LSVb-voorzitter wijst erop dat studenten te maken hebben gehad met heel veel eenzaamheid in de afgelopen anderhalf jaar. 'Ze hebben nauwelijks contact gehad met hun studiegenoten en docenten. Het onderwijs heeft in een uitgeklede vorm plaats gevonden. Alle studenten die ik afgelopen week heb gesproken, zeggen: het kan gewoon niet langer zo, we houden het niet meer vol', aldus Boahene.

Mogelijk aanvullende maatregelen

Volgens Haagse bronnen komen er mogelijk nog wel aanvullende maatregelen, zoals een maximale groepsgrootte in collegezalen. Gedacht wordt aan maximaal 75 mensen per zaal. 'Dat zou wel heel vervelend zijn als dat zo is. Dat zou betekenen dat heel veel onderwijs alsnog online gegeven moet worden. Ik hoop dat dat uiteindelijk niet doorgaat', zegt de LSVb-voorzitter.

Het kabinet wil vrijdag verder schetsen hoe het de komende maanden voor zich ziet, en hoe de samenleving verder open kan. Een nieuw beslismoment wordt half september verwacht.

Bron: ANP