background branding

Hoogopgeleide oudere lust wel een neut

alchol_780_1708.jpg

Hoogopgeleide 65-plussers zijn vaker 'stevige drinkers' dan hun laagopgeleide leeftijdsgenoten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) neemt vooral bij deze groep het aantal overmatige drinkers toe met de leeftijd.

15 procent van de hoogopgeleide ouderen drinkt 'overmatig', bijna twee keer zoveel als 25- tot 45-jarigen. Onder de drinkers met een lage opleiding is het aandeel overmatige drinkers juist lager onder 65-plussers vergeleken met jongere mensen.

Bijna negen op de tien hoogopgeleide 65-plussers geven aan wel eens alcohol te drinken. Onder hun laagopgeleide leeftijdsgenoten zijn dat er bijna zeven op de tien.

Alcoholgebruik laagopgeleide ook vaak overmatig

Het CBS stelt ook vast dat het alcoholgebruik van mannen met een lage opleiding - als ze drinken - vaker overmatig is. 'Ruim 14 procent van de laagopgeleide drinkende mannen geeft aan meer dan 21 glazen alcohol per week te drinken, terwijl dit nog geen 11 procent is onder hoog opgeleide drinkende mannen.'

Onder drinkende vrouwen is het aandeel overmatige drinkers vergelijkbaar over alle opleidingsniveaus.

Bron: ANP