background branding

Huishoudens gaan meer betalen aan waterschappen

waterschappen-betalen-meer-12112019.jpg

Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor het werk van de waterschappen. Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van 200.000 euro in 2020 ongeveer 335 euro per jaar aan waterschapsbelastingen betalen. Dat is een verhoging van rond de 3,6 procent ten opzichte van dit jaar. Voor bedrijven zal de lastenstijging vergelijkbaar zijn.

Dat blijkt uit een inventarisatie door de Unie van Waterschappen van de tariefvoorstellen, die de waterschapsbesturen op dit moment bespreken.

'Klimaatverandering de oorzaak'

'De hogere rivierafvoeren, extremere regenbuien en langere perioden van droogte van de laatste tijd zijn allemaal signalen dat het klimaat verandert. We moeten meer investeren om dijken en watersystemen tijdig aan te passen. Met innovatieve oplossingen, samenwerking en een efficiënte bedrijfsvoering houden we de lastenstijging zo beperkt mogelijk. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan is enige lastenverhoging helaas onvermijdelijk', zegt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Bron: ANP