'Huurwoningen voor veel huishoudens onbetaalbaar'

huurwoning-onbetaalbaar-131117.jpg

Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel huishoudens met een lager middeninkomen niet te betalen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dreigen deze mensen tussen wal en schip te vallen, doordat ze door hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terechtkunnen.

Onderzoek van de overheidsdenktank wijst uit dat zo’n 28 procent van de middeninkomens geen maandelijkse huur van 700 euro of meer kan betalen. Het gaat om ongeveer 425.000 huishoudens die veelal minder dan 39.000 euro bruto per jaar binnenkrijgen. Het aanbod aan huurwoningen waar zij terechtkunnen is erg beperkt.

Scheefwoners

Het PBL heeft ook gekeken naar scheefwoners. Dat zijn mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar op basis van hun inkomen eigenlijk in de vrije sector moeten zitten. De studie laat zien dat maar 56 procent van de scheefwonende middeninkomens in staat is om de huur voor een huis in de vrije sector op te hoesten.

De problemen op de huurmarkt spelen al langer. Daarnaast is het voor starters de laatste tijd een stuk lastiger geworden om op de koopwoningmarkt een betaalbaar onderkomen te vinden.

'Kabinet met extra maatregelen treffen'

Het nieuwe kabinet zou daarom extra maatregelen moeten nemen, vindt het PBL. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan een verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector. Dit kan middeninkomens helpen om zich op korte termijn al vrijer op de huurmarkt te bewegen.

Volgens de denktank staan er in het regeerakkoord wel maatregelen die de speelruimte op de huurmarkt wat vergroten. Die hebben waarschijnlijk alleen pas op termijn effect. Ook middeninkomens die niet kunnen of willen kopen worden nog weinig geholpen, aldus het PBL.

Bron: ANP