Ik voel me onveilig op de werkvloer vanwege het coronavirus. Mag ik thuisblijven?

Werknemer_13.03.2020.jpg

De overheid roept op om zoveel mogelijk thuis te werken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sommige werkgevers zullen er toch voor kiezen (of ertoe genoodzaakt zijn) om hun personeel alsnog naar het werk te laten komen. Wat als ik er toch voor kies om thuis te blijven?

Werkgevers hebben een zorgplicht naar hun werknemers toe: ze moeten zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van hun personeel. 

Overleg met werkgever

Als je bang bent voor besmetting op de werkvloer, is het niet aan te raden om zomaar thuis te blijven. Je loopt dan het risico om niet niet doorbetaald te krijgen. Benader daarom eerst je werkgever: zonder echte ziekteklachten mag je volgens Frans Joosten van Joosten Advocaten namelijk niet thuisblijven. Als je geen toestemming van je werkgever hebt voor verzuim, valt dit onder werkweigering. Dit houdt in dat als je thuisblijft, je niet doorbetaald krijgt. 

'Mijn werkplek is onveilig'

Het kan zijn dat je vindt dat jouw werkgever niet voldoende maatregelen neemt om besmetting te voorkomen. Stap in dat geval eerst naar je leidinggevende zelf toe. Als je werkgever weigert actie te ondernemen, adviseert Joosten je om contact op te nemen met de arbodienst. Pas als de arbodienst bepaalt dat jouw werkgever onvoldoende doet om een veilige werkomgeving te creëren, krijg je doorbetaald als je thuisblijft, benadrukt Joosten.

Milde klachten

De overheid heeft bepaald dat werkgevers hun personeel thuis moeten houden als ze milde klachten hebben. In principe moeten en kunnen werknemers dan ook thuisblijven en recht houden op salaris. Als jouw werkgever je niet ziek acht, ben je volgens Joosten genoodzaakt een briefje van een huis- of bedrijfsarts te vragen. Oordeelt je arts ook dat je niet ziek bent? Dan zal je helaas door moeten werken of onbetaald verlof moeten opnemen.