Impact van Long Covid groot: langdurige vermoeidheid en niet aan het werk

08:07 long covid 2.jpg

Bijna iedereen die kampt met langdurige klachten na een coronabesmetting, ervaart daar grote gevolgen van. Een derde van de 1741 mensen met langdurige Covid (Long Covid) die meedoen aan onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zegt niet te kunnen werken door de klachten. Bijna de helft (46 procent) werkt minder dan gebruikelijk.

De overgrote meerderheid van de mensen die langdurig last houden van coronaklachten, is in eerste instantie niet heel ziek geweest. Slechts 5 procent is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Voor de overige 95 procent was de ziekte in de acute fase relatief mild. Daarna hielden ze echter veel last van klachten.

Impact is groot

Vermoeidheid komt het vaakst voor, zo blijkt uit de eerste resultaten van het nog lopende onderzoek. Daar heeft 90 procent van de ondervraagden met langdurige Covid last van. Daarna volgen concentratieproblemen (74 procent) en kortademigheid (70 procent). Bijna iedereen noemt de impact van langdurige Covid groot.

Gemiddeld hielden de deelnemers zeven maanden last van klachten. Het is nog onbekend of de Delta-variant van het virus andere langetermijnklachten geeft dan eerdere varianten. Ook weet het instituut nog niet of er verschillen zijn tussen volwassenen en kinderen.

Verder onderzoek nodig

Het RIVM durft niet te zeggen in hoeverre de deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor alle mensen die langdurige Covid-klachten hebben. 'Om dat goed te kunnen onderzoeken moeten mensen worden gevolgd vanaf het moment dat ze besmet zijn met het coronavirus.' Van de huidige deelnemers zijn er waarschijnlijk niet veel besmet geweest met de Delta-variant. Het RIVM vraagt daarom volwassenen en kinderen die recent positief getest zijn zich aan te melden voor het onderzoek. Het is de bedoeling dat dit binnen zeven dagen na de uitslag gebeurt.

Aanhoudende klachten na corona worden ook wel PASC genoemd. Die term is bedacht door de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci en staat voor 'postacute gevolgen van SARS-CoV-2-infectie'.

Meer aandacht voor Long Covid

Een groep Nederlandse patiënten vroeg de Tweede Kamer onlangs om meer aandacht voor hun aandoening. Ze vinden dat Nederland achterblijft in het onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van langdurige Covid. De groep pleit onder meer voor het inrichten van 'toegankelijke centra voor onderzoek en behandeling'. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het volgens hen beter geregeld. Daar bestaan 'uitvoerige behandelrichtlijnen' en tal van gespecialiseerde klinieken.

Bron: ANP