In 2015 een op vijf kinderen te dik

Nog geen 10 procent van de kinderen op de basisschool haalt de minimumbeweegnorm van een half uur per dag. In de leeftijdsgroep van twaalf tot zeventien jaar ligt dat percentage onder de 30. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat in 2015 een op de vijf kinderen te dik is.

Dat blijkt uit een rapport dat het Nicis, het instituut dat onderzoek verricht naar de sociaal-economische ontwikkeling van de grote steden, dinsdag heeft gepresenteerd. De inrichting van de wijken speelt een belangrijke rol hierin. Volgens het onderzoek is er een duidelijk, aantoonbaar verband tussen de mogelijkheid voor sport en spel in een wijk en de deelname hieraan.

,,De gemeenten onderschatten hun eigen rol hierin'', concludeert directeur Wim Hafkamp van Nicis. ,,Zij moeten hier veel meer in investeren.''

Ook constateren de onderzoekers dat de rol van ouders van belang is om deze neerwaartse spiraal te stoppen. Kinderen kopiëren het sportieve gedrag van hun ouders: luie ouders maken luie kinderen. Verder is gebleken dat binnen allochtone huishoudens meisjes veel minder betrokken zijn bij sport en bewegingsactiviteiten dan jongens.

Nicis bepleit dat kinderen bijvoorbeeld naar school fietsen of lopen. Nu worden ze vaak met de auto afgezet, of reizen ze met tram of bus. Gemeenten zouden de fiets- en wandelroutes naar scholen veiliger moeten maken.

Daarbij moeten gemeenten meer aandacht besteden aan speelruimten in wijken. Ze zijn er vaak wel, maar het komt regelmatig voor dat ze vervuild of kapot zijn. Vaak hangen er ook oudere jongeren rond zodat er geen plaats meer is voor de kleintjes.

Het onderzoeksinstituut wil ook dat sportverenigingen een belangrijkere rol krijgen. Er zijn sportclubs die naschoolse opvang bieden aan schoolkinderen. Volgens Hafkamp is dat een probaat middel om kinderen aan het bewegen te krijgen. Hij hoopt dat sportclubs hun cultuur veranderen. Nu zijn ze vaak op het leveren van prestaties gericht, maar ze zouden zich naar zijn mening meer moeten richten op het aantrekken van zoveel mogelijk kinderen.

Nicis overhandigde het onderzoek aan de Richard Krajicek Foundation. Die stelt geld beschikbaar voor de aanstelling van een hoogleraar aan de Universiteit Utrecht die zich speciaal gaat bezighouden met beleid om kinderen gezonder op te laten groeien. De hoogleraar begint in december en heeft een aanstelling voor drie jaar.

Bron: ANP