background branding

Inbraakclaims 40 procent omhoog in 5 jaar

Het aantal inbraakclaims in Nederland is in 5 jaar tijd fors gestegen van gemiddeld 2500 per maand in 2008 naar ruim 3500 per maand in 2012, een toename van 40 procent. Dat blijkt woensdag uit een analyse van het Verbond van Verzekeraars.

Het inbraakrisico ligt het hoogst in de provincie Noord-Brabant en het laagst in de provincie Groningen. 'Wie verhuist van Groningen naar Noord-Brabant, ziet het inbraakrisico met 262 procent stijgen', aldus het verbond. Van de grote steden komt Groningen als veiligste stad uit de bus. In Breda, Almere en Nijmegen liggen de inbraakkansen tot 4 keer zo hoog, aldus het verbond.

Inbrekers zijn volgens de koepelorganisatie het actiefst in de donkere maanden van oktober tot en met maart, met een duidelijke piek tijdens de beide kerstdagen.

Nederland telt 7,25 miljoen woningen. Uit politiegegevens blijkt dat er vorig jaar ruim 91.000 keer is gepoogd in te breken, in ruim 60.000 gevallen lukte dat ook. 'Omgerekend betekent dit dat elk jaar in 1 op de 88 woningen wordt geprobeerd in te breken', aldus het Verbond van Verzekeraars.Risicomonitor Woninginbraken

Het Verbond heeft de Risicomonitor Woninginbraken opgesteld. Deze geeft een goed inzicht in de inbraakrisico's. De cijfers tonen waar de veiligheid verder kan worden vergroot. 

Het Verbond roept huiseigenaren en (ver)huurders op alert te zijn en goede veiligheidsmaatregelen te nemen. Verzekeraars proberen de woningveiligheid onder andere aan te moedigen met premiekortingen. Deze korting wordt bijvoorbeeld gegeven als mensen hun huis beveiligen volgens de criteria van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bron: ANP / Findinet.nl / Verbond van Verzekeraars