Informatie over 800.000 ggz-patiënten ongevraagd verzameld

Privacy_zorg_21_juli2022.jpg

Sinds 1 juli is het voor psychiaters en psychologen verplicht om over het welzijn van hun patiënten informatie te verstrekken aan de Nederlandse zorgautoriteit. Hiervoor is het nodig om per patiënt een online scorelijst in te vullen. Dit roept vragen op bij behandelaren in de basis- en gespecialiseerde ggz. De privacy van patiënten staat namelijk ter discussie omdat hen niets gevraagd is, zo meldt Trouw.

De toezichthouder van de zorg (NZa), hoopt door deze gegevens van 800.000 ggz-patiënten duidelijker te krijgen welke zorg in de toekomst nodig is. Deze informatie zal ook worden verstrekt aan zorgverzekeraars, indien zij deze zorg inkopen.

Informatie versleuteld

Wel zijn de patiëntgegevens gepseudonimiseerd (andere naam) en versleuteld. Volgens de NZa wordt hiermee de herleidbaarheid tot personen tot een minimum beperkt. Wanneer patiënten niet willen dat hun gegevens op deze manier worden verwerkt, kunnen zij bij hun behandelaar schriftelijk bezwaar maken om buiten deze regeling te vallen.

Bron: Trouw