Instanties vragen patiënten te vaak om medisch dossier

medischedossiers780.jpg

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen mensen vaak om hun hele medische dossier bij hun huisarts op te vragen en te overhandigen, terwijl dit helemaal niet mag. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een ondervraging van 175 van haar leden.

De LHV vertegenwoordigt zo'n 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding. Van de ondervraagde artsen zei bijna 60 procent meerdere keren per jaar een verzoek van een patiënt te krijgen om zijn medisch dossier.

Verschillende redenen

Negen op de tien geven patiënten inzage, maar eenzelfde aantal artsen vraagt wel waarom mensen hun dossier willen inzien. De reden, of een ervan als patiënten er meerdere hebben, is vaak dat een instantie de patiënt hierom heeft gevraagd, aldus de LHV. Andere vaak genoemde redenen zijn dat een patiënt van huisarts wisselt of de inhoud van het dossier wil controleren.

'Instanties vragen steeds vaker aan patiënten om een kopie van hun medisch dossier op te vragen, terwijl dit helemaal niet mag', zegt huisarts Carin Littooij, die tevens in het bestuur van de LHV zit.

Rechten van de patiënt

'Het probleem is dat veel patiënten hun rechten niet kennen', aldus Littooij. 'Twijfel je als huisarts over de verstrekking van de gevraagde informatie, dan is het verstandig dit met de patiënt te bespreken. Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage nooit uit het oog worden verloren.'

Een woordvoerder voegt eraan toe dat instanties zich, mits ze daarvoor toestemming krijgen van de patiënt, met een gerichte vraag rechtstreeks tot de zorgverlener - in dit geval de huisarts - moeten wenden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft toe dat er 'nog veel te verbeteren valt'. 'Het is niet goed als gemeenten complete dossiers opvragen. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze alleen bij bevoegde mensen terechtkomen', aldus een woordvoerster. Volgens haar worden er gesprekken gevoerd om verbeteringen door te voeren.

Bron: ANP