background branding

'Kabinet rekte bewust gaswinning'

GAS_2019.jpg

Het vorige kabinet heeft in 2013 bewust nog veel gas laten winnen in Groningen, ook al had het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) begin dat jaar al gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. Dat zei René Paas, commissaris van de koning in Groningen zaterdagavond in een talkshow, voorafgaand aan de laatste uitvoering van het toneelstuk GAS, zo meldt de NOS.

In 2012 vond bij het Groningse dorp Huizinge de tot nu toe hevigste aardbeving plaats. Het leidde ertoe dat het SodM een paar maanden later adviseerde om de gaswinning zo snel mogelijk flink te verminderen omwille van de veiligheid in Groningen. Maar in het jaar dat volgde ging de gaswinning niet naar beneden, maar juist flink omhoog.

Nog geen besluit over hoogte gaswinning

Het ministerie van Economische Zaken stelt dat er in 2013 nog geen besluit was genomen over de hoogte van de winning. 'Op dat moment gold het winningsplan uit 2007 dus nog in combinatie met de Gaswet. Dat hield in dat de NAM een concessie had om in tien jaar maximaal 425 miljard kuub te winnen', zegt een woordvoerder tegen de NOS. 'Pas sinds 2014 stelt het kabinet een jaarlijks plafond vast.'

Bron: ANP MediaWatch / NOS