Kamer geeft groen licht voor herzien schoolvakken

middelbareschoolkas21042017.jpg

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een herziening van de inhoud van een aantal vakken in het basis- en voortgezet onderwijs. VVD, CDA, D66 en GroenLinks vroegen staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) de herziening door te zetten.

De vier partijen tekenden wel aan dat voorlopig alleen Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en techniek op de schop moeten. Aan de andere vakken moet alleen worden gesleuteld als het onderwijs daar zelf behoefte aan heeft. Pas als de vakleerkrachten of -leraren daarom vragen, kan hun vak ook meegenomen worden in de herziening van het curriculum.

'Tijd voor verandering van het lesaanbod'

Een belangrijk deel van zowel de Kamer als het onderwijsveld vindt het hoog tijd voor verandering van het lesaanbod. Ruim een decennium geleden werd het curriculum voor het laatst echt vertimmerd. Vooral van extra aandacht voor burgerschap en digitale vaardigheden maakte de Kamer een punt. Maar vaak zou ook de samenhang in het lesprogramma ontbreken en is het te volgeraakt met goedbedoelde aanvullingen.

'Leraren moeten betrokken worden bij vernieuwing'

De Kamer hamerde er afgelopen tijd vooral op dat leraren bij de vernieuwing van de vakken moeten worden betrokken en onderstreepte dat donderdag nog eens. Dekker stemde in. Hij bevestigde ook dat een voorstel om de inhoud van vertrouwde schoolvakken voortaan onder te brengen in nieuwe 'leerdomeinen', waartegen veel leraren te hoop liepen, definitief is gesneuveld.

Later dit jaar worden werkgroepen gevormd van leraren en andere betrokkenen die over de vernieuwing van elk van de genoemde vakken gaan nadenken. Het geld daarvoor ligt al klaar.

Bron: ANP