background branding

Kamer: Scheld gemeentelijke belastingen kwijt voor 'arme' AOW'ers

kwijtschelden-belastingen-6-11-2019.jpg

De Tweede Kamer wil dat gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden kwijtgescholden voor AOW'ers met geen of een klein aanvullend pensioen. Het parlement roept de regering op te onderzoeken of het wenselijk is dit standaard te regelen.

Een meerderheid schaarde zich achter het initiatief van Henk Krol van 50PLUS. Hij benadrukt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van armoede en hun belastingen mogen kwijtschelden.

Voor mensen met een uitkering kan dat tot een zogenoemde armoedeval leiden. Zij kunnen er op achteruitgaan als zij gaan werken en de belastingen weer wel moeten betalen. Maar, zo stelt Krol, dat gaat niet op voor AOW'ers zonder of met een beperkt pensioen.

50PLUS klaagde eerder al dat mensen met schulden die niet met pensioen zijn, eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding dan AOW'ers. De partij sprak over leeftijdsdiscriminatie.

Bron: ANP