background branding

Kamerlid Henk Nijboer stelt Kamervragen na Dexia-uitzending

22-01-25-nijboer-kamervragen-dexia.jpg

Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, stelt minister Kaag van Financiën Kamervragen na de Radar-uitzending over Dexia. Hij vindt het 'compleet immoreel dat dit bedrijf klanten probeert te bedotten die in het verleden al door hen belazerd zijn.'

Radar besteedde 24 januari aandacht aan Dexia. Dit bedrijf is al ruim twintig jaar gewikkeld in juridische procedures over de aandelenlease-affaire. Het bedrijf verkocht consumenten complexe financiële producten, waarbij ze hun hele inleg kwijt raakten en ook nog bleven zitten met een torenhoge restschuld. Klanten waren nooit gewaarschuwd voor deze risico's.  


Dexia benadert klanten voor een 'goed gesprek' en 'substantieel aanbod'

Dexia benadert klanten nu middels een gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot een 'goed gesprek' en om de klanten een 'substantieel aanbod' te doen. Klanten worden onder druk gezet binnen 14 dagen contact op te nemen. En als klanten ingaan op zo'n gesprek, mogen ze geen juridisch adviseur meenemen en krijgen de ze bewust veel te lage schikkingsvoorstellen aangeboden. 

'Dexia probeert mensen af te schepen met een fooi'

Dexia probeert op deze manier klanten voor de tweede keer te belazeren. Nijboer liet zich gisteren fel uit over deze handelswijze van Dexia. 'Dexia probeert mensen af te schepen met een fooi. Dat lijkt nergens op. Je bent al opgelicht met een financieel product wat niet deugt. De rechter heeft ook al gezegd hier moet schadevergoeding voor komen en je probeert zonder advocaat en zonder rechtsbijstand mensen af te schepen met veel te lage bedragen. Ik vind niet dat dit door de beugel kan.'

Nijboer dient na aanleiding van onze uitzending Kamervragen aan de minister van Financiën, Sigrid Kaag. Hieronder zie je de vragen die het Kamerlid heeft ingediend:

 1. Bent u bekend met de uitzending van Radar van 24 januari 2022?
 2. Hoeveel gedupeerden van de woekerpolisaffaire hebben geen gebruik gemaakt van de Duisenbergregeling en wachten nog op schadevergoeding? Hoeveel van deze gedupeerden zitten bij Dexia?
 3. Wat vindt u ervan dat Dexia deze groep buiten advocaten en rechtsbijstand om benaderd, middels een deurwaardersexploot en onder dreiging met gerechtelijke stappen?
 4. Welke rechten hebben gedupeerden als zij een dergelijk exploot ontvangen? Zijn gedupeerden inderdaad gehouden om “binnen twee weken” te reageren? Kan Dexia dit eisen, of is het aan de gedupeerde om het moment van contact te kiezen? Vind u deze termijn in het licht van deze al twee decennia durende affaire niet ook totaal buitenproportioneel?
 5. Wat vindt u ervan dat Dexia afspraken afzegt als blijkt dat juridische bijstand aanwezig zal zijn bij afspraken? Hebben gedupeerden er recht op dat als zij dat willen bijstand aanwezig is bij dergelijke gesprekken? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat vindt u ervan dat Dexia, nadat al jaren duidelijk is dat er niets deugde van bepaalde financiële producten die zij (of de rechtsvoorganger) verkochten, nog altijd onder adequate schadevergoeding probeert uit te komen? Vindt u het ook compleet immoreel dat dit bedrijf klanten probeert te bedotten die in het verleden al door hen belazerd zijn?
 7. Bent u het eens dat het voorkomen van rechtsgang een legitiem doel kan zijn, maar dat een geboden schikking dan in ieder geval aan dezelfde standaarden dient te voldoen als het zogeheten “Hofmodel”?
 8. Wat vindt u ervan dat Dexia juridisch niet onderlegde mensen onder druk zet om een lagere vergoeding te accepteren? Wat vindt u ervan dat Dexia daarbij zelfs niet schuwt haar eigen documenten in twijfel te trekken, om zo gedupeerden onzeker te maken? 
 9. Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat dit nog altijd de houding is van Dexia? Wat zegt dit over de bestuurders van dit bedrijf? Acht u deze bestuurders in staat om verantwoord een financiële instelling te leiden, als zij nog altijd proberen hun klanten een poot uit te draaien? Vindt u dat Dexia met dit gedrag haar zorgplicht nakomt?
 10. Bent u bereid DNB te vragen om onderzoek te doen naar de geschiktheid van de bestuurders van Dexia om een financiële instelling te besturen?
 11. Bent u bereid de AFM te vragen om onderzoek te doen naar de afhandeling van de woekerpolisaffaire door Dexia en andere financiële instellingen met woekerpolissen in de portefeuille?
 12. Bent u bereid aan financiële instellingen die actief zijn in Nederland nog eens duidelijk te maken dat u niet gediend bent van dit soort gedrag, waarbij maximale winst wordt nagestreefd ten koste van klanten? 
 13. Wat gaat u voorts doen om te zorgen dat financiële instellingen eindelijk eens voor hun klanten gaan zorgen, deze woekerpolisaffaire eindelijk eens fatsoenlijk afronden in plaats van alleen te denken aan hun eigen portemonnee?