Kamervragen na Radar uitzending over energiemaatschappij HEM

Renske_Leijten_oktober_2022.jpg

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten heeft naar aanleiding van de Radar-uitzending over energiemaatschappij HEM Kamervragen gesteld aan ministers Jetten en Adriaansens om consumenten beter te beschermen tegen de grillen van de energiemaatschappij. In de uitzending toonde Radar dat de agressieve verkoper van energie zijn eigen energiemaatschappij was gestart, met veel klachten tot gevolg. 

Zo wordt de automatische afschrijving van mensen met een vast contract opeens verdubbeld, krijgen mensen hun teveel betaalde voorschot uit 2021 niet terug en zitten mensen in een wurgcontract met opzegboetes van 20.000-24.000 euro. Leijten vraagt de ministers wat zij vinden van vaste contracten van vijf jaar met variabele tarieven. Klanten van HEM zijn daardoor overgeleverd aan woekertarieven en kunnen niet opzeggen omdat het contract een looptijd heeft van vijf jaar met een opzegboete van 15 procent, wat megalomane boetes oplevert. 
 

Vragen over ACM


Ook vraagt Leijten of de ministers het wenselijk vinden dat de ACM het toestaat dat bedrijven zonder leveringsvergunning van de ACM toch de energiemarkt kunnen betreden, ze doen dit onder de noemer ‘wederverkoop van energie aan kleinverbruikers’. De eigenaren van HEM deden dit bij een partij die is opgekocht door Coolblue. Toen regende het al klachten over HEM, waardoor nu de vraag opkomt of het wel wenselijk is dat partijen zonder eigen vergunning aan de consument kunnen leveren. 

En uiteraard vraagt Leijten de ministers hoe het mogelijk is dat een energieleverancier die zich niet aan de regels houdt toch zijn leveringsvergunning behoudt, zoals dat bij HEM het geval is.

Vragen van Leijten

Deze 14 kamervragen heeft Renske Leijten (SP) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Klimaat en Energie over het ons item gesteld.

1. Kunt u aangeven wat u dacht toen u (terug-)keek naar de Radaruitzending van 26 september als het gaat om de energieleverancier HEM?

2. Wat vindt u van vaste contracten van vijf jaar met variabele tarieven? Zou u dit betitelen als een wurgcontract?

3. Mogen energieleveranciers dit soort contracten aanbieden aan consumenten die ZZP-er zijn en daardoor als zakelijke klant worden aangemerkt? Wie houdt hier toezicht op?

4. Op basis van welke (wettelijke) bepaling mag een bedrijf energie leveren zonder leveringsvergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)?

5. Vindt u het wenselijk dat de ACM het toestaat om vergunningen als ‘wederverkoop van energie aan kleinverbruikers’ door te laten verkopen aan bedrijven zonder vergunning? Zo neen, wat gaat u hieraan doen?

6. Kunt u aangeven wat er voor nodig is om de vergunningverlening te verscherpen om dit soort schimmige doorverkooppraktijken te voorkomen?

7. Bent u ook verbaasd dat HEM uiteindelijk een eigen leveringsvergunning heeft gekregen, terwijl er binnen de ACM meerdere signalen bekend waren over de dubieuze handel en wandel van de eigenaren? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Kunt u voorts aangeven hoe het mogelijk is dat een energieleverancier die zich niet aan de regels houdt toch zijn leveringsvergunning behoudt, zoals dat bij HEM het geval is? Vindt u dat het toezicht hier voldoende wordt toegepast?

9. Wanneer is het volgens u gerechtvaardigd dat een energieleverancier haar leveringsvergunning verliest?

10. Vindt u dat de ACM voldoende in staat is om consumenten te beschermen tegen energieleveranciers die zich niet aan de regels houden? Zo nee, waarom niet, en hoe gaat u dit dan verbeteren?

11. Vindt u dat de ACM genoeg doet om te voorkomen dat energieleveranciers contracten aanbieden die niet aan de regels voldoen?

12. Wat gaat u doen om bestaande of toekomstige vergelijkbare praktijken aan te pakken en de consument beter te beschermen tegen cowboys op de energiemarkt?

13. Waar kunnen de klanten van HEM terecht om hun recht te halen als zij onder valse voorwendselen zijn binnengehaald voor een wurgcontract? Hoe gaan u en de ACM deze mensen helpen?

14. Garandeert u dat ACM mensen die bizarre bedragen voor het beëindigen van het wurgcontract helpt om die ‘boetes’ terug te krijgen? Zo neen, waarom niet?
 

Overleef de energierekening

Door de alsmaar stijgende energiekosten worden huishoudens geconfronteerd met een hoge energierekening. Voor veel mensen, en dat blijft niet beperkt tot de laagste inkomens, is dit reden tot grote zorg. Radar maakte een serie vol tips die daadwerkelijk kunnen helpen met energie-besparen. De serie genaamd 'Overleef de energierekening', is gratis te zien via NPO-Start