Kans op leukemie mogelijk groter bij woning vlakbij hoogspanningslijn

Hoogspanningslijn_juni2022.jpg

Er zijn aanwijzingen dat leukemie zich vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, meldt de Gezondheidsraad. De magnetische velden rond hoogspanningslijnen vormen een mogelijke verklaring.

Harde bewijzen over de gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen zijn er volgens een woordvoerder echter niet. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes.

Mogelijk ook risico op andere ziekten

De raad onderzocht ook de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. 'In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker', constateert de Gezondheidsraad.

Meer onderzoek naar magnetische velden nodig

Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de raad om 'de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden'. Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen.

Voorzorgbeleid

In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. 'Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen', stelt de Gezondheidsraad.

KWF Kankerbestrijding zegt in een reactie dat een gezonde leefomgeving in Nederland steeds minder vanzelfsprekend is. "Het is nodig dat gezondheidsrisico’s bij vergunningverlening en infrastructurele besluiten eerst in kaart worden gebracht om ze te kunnen vermijden of verminderen. Voor KWF is voorzorg daarbij van groot belang: als er aanwijzingen zijn dat iets schadelijk kán zijn maar dat nog niet 100 procent bewezen is, moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden", aldus een woordvoerder van de organisatie.Bron: ANP