Kifid: 'Bank mag nieuwe hypotheekakte eisen bij afkopen erfpachtcontract'

erfpacht-hypotheekakte-16112020.jpg

Als je van je gemeente het aanbod krijgt om je erfpacht voor eeuwig af te kopen, mag de bank een nieuwe hypotheekakte eisen. Als consument moet je dan de notariskosten voor de nieuwe akte betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

De bindende uitspraak werd gedaan in een zaak die twee consumenten hadden aangespannen tegen hun hypotheekverstrekker Florius. De consumenten hadden hun erfpacht tijdelijk afgekocht en konden nu hun erfpacht eeuwig afkopen bij de gemeente. Verder werd er niets gewijzigd aan de hypotheek. Dit is een voordeel voor de hypotheekverstrekker, maar Florius stond dit alleen toe als er ook een nieuwe hypotheekakte werd ondertekend. 

Een hypotheekakte is het officiële contract dat je opstelt wanneer je een hypotheek afsluit, met als belangrijk doel om de geldverstrekker te beschermen. Hierin staan bijvoorbeeld details over het onderpand, de hoogte van de rente, de looptijd en de aflossingsmethode. Ook staan hier aanvullende voorwaarden van de hypotheekverstrekker in.

Zekerheidsrecht behouden?

De twee consumenten waren het niet eens met de eis van Florius. Met name doordat de hypotheekverstrekker volgens hen het zogenaamde 'zekerheidsrecht' zou behouden. Dit recht kun je zien als een soort van waarborg die in de hypotheekakte wordt vastgelegd, bijvoorbeeld doordat het huis als onderpand dient. Mocht de consument niet aan de betalingsverplichtingen voldoen, kan de hypotheekverstrekker het pand verkopen. Als dit contractueel is vastgelegd, heeft de bank zekerheid dat het zijn geld terugkrijgt. 

Ook constateerden de consumenten dat andere banken geen nieuwe hypotheekakte vragen als je wil overstappen op een eeuwig erfpachtcontract. 

'Rechtspositie hypotheekhouder onduidelijk'

Florius stelt, en krijgt daarin van het Kifid gelijk, dat er nog niets zeker is over het toekomstige risico. 'Het is nog onduidelijk in hoeverre de inhoud van de erfpachtwijzigingsakte doorwerkt in de rechtspositie van de hypotheekhouder', stelt het Kifid. 

Om deze reden krijgen de consumenten ongelijk en mag Florius dus een nieuwe hypotheekakte eisen, om zo het zekerheidsrecht weer vast te leggen. De consumenten moeten de notariskosten zelf betalen, wat neerkomt op een bedrag van rond de 500 euro. 

Bron: Amweb / Kifid