background branding

'Kinderen wachten te lang op hulp'

jeugdzorg_780.jpg

Kinderen moeten steeds langer wachten op de juiste hulp. Ruim de helft van de jongens en meisjes die voor het eerst bij jeugdzorg aanklopt, krijgt te maken met te lange wachtlijsten.

Dat concludeert de Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn derde onderzoek over de decentralisatie van de jeugdzorg. Volgens Dullaert waren er al wachtlijsten, maar door het onderbrengen van de hulp bij de gemeenten, worden ze alleen maar langer.

'Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.'

Gebrekkige samenwerking

De Kinderombudsman maakt zich ook zorgen om onveilige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Door een gebrekkige samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling, worden deze kinderen mogelijk te laat opgemerkt en worden meldingen niet goed opgepakt. Expertise bij de wijkteams is eveneens een punt van zorg. Huisartsen en andere zorgprofessionals twijfelen aan de deskundigheid van deze teams en verwijzen kinderen niet door. Maar daardoor wordt het probleem niet integraal aangepakt.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat weten het rapport van de Kinderombudsman heel serieus te nemen. 'De voornaamste zorgen die hij signaleert, herkennen wij. En daar hebben we ook al actie op genomen met de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Aan de verbetering van de deskundigheid van wijkteams wordt gewerkt. Gemeenten en aanbieders benadrukken bij mij dat kinderen die niet kunnen wachten altijd met voorrang worden geholpen. Maar we blijven natuurlijk opletten hoe het gaat met wachten en toegang tot hulp.'

Bron: ANP