Klanten failliete energiebedrijven - Reactie Budget Energie

budget-energie-reactie.jpg

Het klopt inderdaad dat wij eind december de klanten hebben overgenomen van Fenor, een van de energieleveranciers die failliet ging. Voor de overname van deze klanten was het voor ons belangrijk om een goed aanbod te kunnen doen. Het faillissement van een energieleverancier is natuurlijk heel vervelend voor klanten, dus wij hebben ons best gedaan het voor deze klanten zo goed als mogelijk te regelen.
 
Door afspraken met de gasleverancier hebben we het gas dat al was ingekocht kunnen meenemen in de overname. Hierdoor konden we klanten met een vast contract voor gas een relatief voordelig gastarief bieden. Klanten zonder vast contract voor gas hebben een aanbod gekregen met op dat moment geldende variabele tarieven. Ook voor de levering van stroom kregen klanten een variabel tarief aangeboden. Onze variabele tarieven passen we maandelijks aan. Dat geldt voor alle klanten met een variabel contract, dus niet alleen voor klanten die zijn overgenomen van Fenor. Door maandelijks in te kopen en onze tarieven aan te passen, betalen klanten actuele tarieven. Als ze stijgen én als ze dalen. Elke klant heeft de mogelijkheid om de tarieven voor een jaar vast te zetten. Uiteraard hebben wij de klanten van Fenor een zo goed mogelijk aanbod gedaan, aangezien wij natuurlijk ook graag tevreden klanten hebben die bij ons willen blijven. Door de marktomstandigheden hebben wij niet kunnen voorkomen dat klanten meer moesten gaan betalen voor hun energie.
 
Met klanten die moeite hebben om de rekening te betalen, proberen we een oplossing te zoeken in de vorm van maatwerk. Dat deden we ook voordat de energieprijzen stegen. Ook ondersteunen we natuurlijk de bestaande schuldhulp initiatieven en is er door Energie Nederland (branchevereniging energiebedrijven) een convenant getekend met NVVK. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar Energie Nederland.
 
De recente stijging van de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne heeft geen gevolgen voor lopende contracten met onze klanten. Op nieuwe contracten zal dit echter wel effect hebben, aangezien wij tegen de op dat moment geldende tarieven moeten inkopen. Op onze bedrijfsvoering en solvabiliteit heeft deze ontwikkeling geen gevolgen.