Klanten failliete energiebedrijven - Reactie Eneco

eneco-reactie.jpeg

Wat is het nieuwe stroomtarief (normaal) voor deze nieuwe klanten inclusief BTW, energiebelasting en ODE? 
Wat is het nieuwe stroomtarief (dal) voor klanten inclusief BTW, energiebelasting en ODE?
Wat is het nieuwe gastarief voor klanten inclusief BTW, energiebelasting en ODE? 

De tarieven van de Welkom Energie klanten zijn: 
Tarieven van 1 november 2021 tot 1 maart 2022, inclusief BTW, Energiebelasting en ODE: 

 • Stroom per kWh (enkel): € 0,45855 
 • Stroom per kWh (normaal): € 0,49352
 • Stroom per kWh (dal): € 0,41986
 • Vaste leveringskosten stroom per maand: € 5,99
 • Gas per m³: € 1,80442
 • Vaste leveringskosten gas per maand: € 5,99 

Zoals aangekondigd destijds hebben de klanten na 4 maanden een tariefherziening gekregen, om te kunnen profiteren van lagere marktprijzen. Dat is ook gebeurd, zoals je kunt zien. 
Vanaf 1 maart zijn de tarieven in Euro, vaste leveringskosten zijn gelijk aan boven:

 • Stroom per kWh (enkel): 0,352 
 • Stroom per kWh (normaal): 0,370 
 • Stroom per KWH (dal): 0,335 
 • Gas per m3: 1,635 

Hoe is de hoogte van dit nieuwe energietarief vastgesteld? 
Waarop zijn deze tarieven gebaseerd? (bijvoorbeeld inkoopprijs via de spotmarkt) 

De hoogte van de tarieven is gebaseerd op actuele inkoopkosten die op het moment van inkoop geldig zijn op de elektriciteits- en gasmarkt. Over verdere details doen wij geen mededelingen. 

De verschillen in tarieven van leveranciers onderling zijn van vele factoren afhankelijk. De twee belangrijkste componenten zijn: 

 • Inkoopmoment: de huidige energiemarkt is dusdanig volatiel dat inkoopkosten van energie van dag tot dag enorm kunnen verschillen. 
 • Inkoopperiode: Afhankelijk van de periode waarover je energie inkoopt (4 maanden vs. 12 maanden) kunnen de totale inkoopkosten fors verschillen. 

We zien dat Eneco 1,80442 euro rekent voor een kubieke meter gas, terwijl een andere aanbieder 17 eurocent goedkoper is. Waarom is het tarief van Eneco niet scherper?

Het verschil in tarieven dat jullie benoemen, is het verschil tussen de inkoopmarkt van vandaag de dag en die van eind oktober. 

Doordat wij opnieuw energie hebben ingekocht voor deze klantgroep, krijgen onze klanten per 1mrt zelfs een daling van 19 eurocent per kubieke meter op het gastarief per 1 maart.
Ze ontvangen juist één van de scherpste tarieven in de markt van dit moment. We begrijpen dat dit voor sommige mensen een schrale troost is, gezien de absolute stijging ten opzichte van verleden jaar. 


En hoe staat het met de solvabiliteit van uw bedrijf nu u er meer klanten bij heeft gekregen? 

Wij zijn een solide gefinancierd bedrijf. Zie daarvoor ons jaarverslag. Actuelere cijfers kan ik helaas niet geven, op 22 maart komen wij met de jaarcijfers 2021.

 
Wat gebeurt er met klanten die de veel hogere energietarieven niet kunnen betalen? Is er voor hen een betaalregeling mogelijk? 

Eneco voert een sociaal incassobeleid en dat wordt gewaardeerd, zie: Eneco slaat terug tegen armoede
De toegenomen tarieven baren ons ook zorgen en waar wij kunnen ondernemen wij actie. Betalingsregelingen zijn daar onderdeel van. 


Algemene cijfers energiearmoede 

1 op de 5 huishoudens heeft betaalproblemen, bij 1 op de 12 zijn de betaalproblemen zelfs ernstig problematisch. 
60% van de huishoudens met betaalproblemen in Nederland leven in energiearmoede. De definitie van energiearmoede: >8% procent van het inkomen wordt aan energie besteed 
Mensen met de laagste inkomens wonen daarbij vaak in de meest slecht geïsoleerde huizen. 


Concrete voorbeelden waar onze klanten direct iets aan hebben: 

 • We begeleiden onze klanten via alle communicatiekanalen (chatbot/website/klantenservice/herinneringen) naar Geldfit.nl/eneco. Daar kunnen ze een financiële fitheids-test doen en indien nodig worden ze doorverwezen naar de juiste interventie voor hen (gepersonaliseerd opv postcode)
 • Onze collega’s bij de klantenservice en incassocollega’s (Certin) zullen klanten die daar behoefte aan hebben warm doorverbinden met de specialisten van Geldfit achter 0800- 8115. Daar zal uitgebreid de tijd genomen worden om een luisterend oor te bieden en de klant op weg te helpen naar de juiste schuldhulp-interventie. 
 • We doen onze uiterste best om in contact te komen met onze klanten alvorens we het contract moeten beëindigen. Daarbij zetten we zelfs een huisbezoek in. Gespecialiseerde mediators (van onze partner Ultimoo) gaan op huisbezoek. Aan de deur kan een regeling getroffen worden, etc. 
 • We weten dat schulden en laaggeletterdheid hand-in-hand gaan. We verbeteren continu onze communicatie (herinneringen/website/etc) om de boodschap zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk te maken. Als voorbeeld: We zetten een gepersonaliseerde video in, zodat -ondersteund door animatie, ondertiteling, audio + de mogelijkheid verschillende talen te kiezen- we de klant helpen om in actie te komen. 

Samenwerking gezocht met de grote gemeentes 

19 november 2021 hebben we een sessie georganiseerd met onze contactpersonen van de grote gemeentes.
Tijdens deze sessie hebben we een brainstorm gehouden over de mogelijkheden voor klanten met een onbetaalbare energierekening vanwege de hoge energieprijzen. Er zijn hieruit interessante initiatieven naar voren gekomen, maar daarnaast hebben we ook een mogelijkheid opgezet voor Eneco om indirect mee te denken over de compensatie richting de huishoudens die in energiearmoede verkeren binnen een overleg van de grootste gemeentes in Nederland. 


We willen de energietransitie voor iedereen mogelijk maken. 

 • Mensen met financiële problemen 
 • Mensen met schulden; 
 • Mensen met (schuld)begeleiding/hulp bij geldzorgen; 

Concreet zijn in 2021/2022 de volgende stappen gezet: 

 • Interactieve video ontwikkeld voor laaggeletterde klanten met mogelijkheid om te betalen, betalingsregelingen in te stellen of hulp te krijgen bij schuldenproblematiek. Volledig interactief en gepersonaliseerd voor de klant, is deze video een effectieve manier om hun opties begrijpelijk uit te leggen. 
 • Aangesloten bij Geldfit en Eneco heeft daardoor 2800 gezinnen in staat gesteld een stap te zetten in de aanpak van schuldenproblematiek. Via Geldfit.nl brengt Eneco klanten met schuldenproblematiek in contact met de lokale overheid voor ondersteuning bij het structureel oplossen van hun schuldenproblematiek. 
 • Introductie Energieregelaar, via dit selfservice portaal wordt het voor bewindvoerders (schuldhulpverleners) makkelijker om voor hun clienten de zaken te regelen met Eneco labels. Dit verhoogt klanttevredenheid. 
 • Door middel van een intensieve samenwerking met lokale overheden pakken we samen energiearmoede en schuldenproblematiek aan door nieuwe initiatieven te starten. ∙ Als eerste landelijk opererend commercieel bedrijf in Nederland heeft Eneco het maatschappelijk keurmerk Warm Incasseren behaald; een bevestiging dat we klanten met schulden op een respectvolle en maatschappelijk verantwoorde manier behandelen. 


Door de oorlog in de Oekraïne stijgen de energieprijzen enorm. Heeft dit nog gevolgen voor uw bedrijfsvoering en de contracten voor klanten? 

Op dit moment voorzien wij geen effecten voor de bedrijfsvoering, maar wij houden de ontwikkelingen natuurlijk goed in de gaten. De bestaande vaste contracten zullen niet geraakt worden, aflopende contracten, of contracten voor onbepaalde tijd die aan herziening van de tarieven toe, zijn helaas wel. Bedenk hierbij wel dat de markten de afgelopen maanden al een groot deel van de onrust in Oekraïne hebben ingeprijsd, maar ook daar moeten wij bezien hoe het gaat lopen.