Klanten failliete energiebedrijven - Reactie VanHelder/Gezinsenergie

energie-gezinsenergie-vanhelder-reactie.jpg

Wat is het nieuwe stroomtarief (normaal) voor deze nieuwe klanten inclusief BTW,  energiebelasting en ODE? 

De klanten die na 14-01-2022 niet gekozen hebben voor een vast contract (er zijn meerdere  aanbiedingen gedaan om het vast te zetten voor 1 jaar) worden nu geleverd tegen een variabel tarief.  Het variabele tarief voor februari 2022 is nog niet vastgesteld daar de maand februari nog niet is  afgelopen. De inschatting, waar het voorschotbedrag van februari op gebaseerd is, wordt aan het  eind van de maand definitief en in de jaarrekening verrekend. Wij hebben in de dalende markt het  voorschot verlaagd om klanten tegemoet te komen. 

  • Tarief piek: 0.28180 
  • ODE schaal 1: 0.03050 
  • EB schaal 1: 0.03679 

Wat is het nieuwe stroomtarief (dal) voor klanten inclusief BTW, energiebelasting en ODE? 

  • Tarief dal: 0.21090 
  • ODE schaal 1: 0.03050 
  • EB schaal 1: 0.03679 

Wat is het nieuwe gastarief voor klanten inclusief BTW, energiebelasting en ODE?

VanHelder koopt haar gas in bij GasTerra, deze dienen wij voor de maand van levering ingekocht te  hebben. Wij hebben voor de maand februari onderstaande tarieven (per m3) ingekocht voor variabele  klanten: 

  • Tarief gas: 0.95 
  • ODE schaal 1: 0.08650 
  • EB schaal 1: 0.36322 

De huidige markt voor gas (TTF maand maart 2022) staat (24-2-2022 17:01) op 132 Euro/MWh wat  gelijk is aan 1,29 EUR per m3 

Hoe is de hoogte van dit nieuwe energietarief vastgesteld? 

VanHelder koopt haar elektriciteit voor variabele levering in op de dagmarkt (EPEX). De tarieven voor  kleinverbruik zijn gebaseerd op de gewogen gemiddelde EPEX prijs van de maand + een opslag voor  profilering, onbalans en marge.  

VanHelder koopt haar gas in bij GasTerra, deze dienen wij voor de maand van levering in te kopen +  een opslag voor profilering, onbalans en marge. 

Waarop zijn deze tarieven gebaseerd? (bijvoorbeeld inkoopprijs via de spotmarkt) 

Variabel levering Elektra op EPEX. 

Vaste prijzen levering Elektra op ENDEX. 

Variabel levering Gas GasTerra 

Vaste prijzen levering Gas GasTerra

We zien dat VanHelder/Gezinsenergie 2,46 euro rekent (inclusief energiebelasting) voor een  kubieke meter gas, terwijl een andere aanbieder ruim 60 cent goedkoper is. Waarom is het tarief  van VanHelder/Gezinsenergie niet scherper?  

Het tarief van 2,46 incl. energiebelastingen en btw is van toepassing geweest van 13-12-2021 tot 14- 01-2022. Na de overname van klanten moet een leverancier 30 dagen (vensterperiode) leveren.  Hierna mogen de klanten overstappen of blijven. Wij hebben op 13-12-2021 voor alle nieuwe klanten  voor 30 dagen een vaste prijs moeten inkopen (om prijsstijgingen in te dekken). Deze periode (week  50-51 van 2021) was tot nu toe het hoogste punt van de energiemarkt. Het is ons onduidelijk met  welk product (vast of variabel) en welke tijdsperiode u onze prijzen vergelijkt.

vanhelder-gezinsenergie-grafiek.png
 

Daarnaast hebben wij alle klanten meermaals de mogelijkheid geboden om de tarieven per 1-2-2022  vast te zetten voor een periode van 1 jaar. Gelukkig hebben veel klanten hier gebruik van gemaakt  gezien de prijsstijgingen van de afgelopen periode. 

Wat gebeurt er met klanten die de veel hogere energietarieven niet kunnen betalen?

Klanten die hun rekening niet kunnen betalen, krijgen een betaalafspraak aangeboden.  

Is er voor hen een betaalregeling mogelijk? 

Ja 

Door de oorlog in de Oekraïne stijgen de energieprijzen enorm. Heeft dit nog gevolgen voor uw  bedrijfsvoering en de contracten voor klanten? 

Zeker, dit zal voor de hele wereld gevolgen hebben. Afhankelijk van de verdere ontwikkelen en  opgelegde sancties zal de impact in meer,- of mindere mate gevolgen hebben voor bedrijven en  gezinnen (stijging kosten energie, voedsel, brandstof, materialen, alle producten die vervaardigd worden met relatief veel energie = inflatie). 

En hoe staat het met de solvabiliteit van uw bedrijf nu u er meer klanten bij heeft gekregen?

Goed, mogelijk bedoelt u liquiditeit (deze is ook goed).