background branding

'Klimaatplannen zijn goede start maar meer maatregelen zijn nodig'

ANP-67928718.jpg

Greenpeace en Milieudefensie vinden de klimaatplannen waarmee het kabinet later vrijdag komt 'een goede start' maar nog wel onvoldoende. De milieuclubs stellen dat er meer maatregelen nodig zijn om de uitstoot van het schadelijke CO2 terug te dringen.

Ze zeggen al op de hoogte te zijn van het zogenoemde Klimaatakkoord. Voor de hoognodige doorbraak om de klimaatcrisis aan te pakken, moet er meer gebeuren, aldus de milieuorganisaties.

Het ziet er wel naar uit dat door de maatregelen de vermindering van de CO2-uitstoot met bijna de helft in 2030 ten opzichte van die in 1990, gehaald gaat worden. Maar daar zijn wel harde afspraken en garanties voor nodig.

Ongelijke verdeling van lusten en lasten

De twee organisaties zien nog steeds 'lapmiddelen' die de overgang naar duurzamere energie in de weg staan. Ook is er een ongelijke verdeling van de lusten en lasten ten gunste van de grote industrie.

Er ligt geen klimaatakkoord dat genoeg is om de klimaatcrisis te bestrijden en Nederland toekomstbestendig te maken, aldus Greenpeace-directeur Joris Thijssen. 'De goede stappen die gezet worden, zijn niet voldoende om de zwakke punten van het akkoord te compenseren.'

Kritiek op CO2-heffing

De organisaties hebben bijvoorbeeld kritiek op de voorgestelde CO2-heffing voor de industrie. 'De verwaterde variant' in het Klimaatakkoord geeft geen garantie dat de klimaatdoelen worden gehaald. Het blijft onduidelijk vanaf wanneer grote vervuilers de heffing daadwerkelijk betalen, aldus Milieudefensie en Greenpeace.

Zij vinden ook dat het kabinet onvoldoende stappen zet voor een duurzamere landbouw met een kleinere veestapel.

FNV is kritisch over lusten en lasten

Vakbond FNV vindt dat het klimaatakkoord belangrijke stappen vooruit bevat wat betreft groene banen, maar is kritisch over de verdeling tussen lusten en lasten. Dat staat in een reactie van de bond op de plannen waarvan al veel is uitgelekt. FNV legt het akkoord op 16 september voor aan zijn Ledenparlement. Die moet een afweging maken.

'Wij zijn blij dat onze strijd voor een kolenfonds gehonoreerd is', zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Ze benadrukt verder dat er goede afspraken zijn gemaakt over de sluiting van de Hemwegcentrale per 1 januari 2020. De bond heeft tevens aangedrongen op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor nieuw werk zoals aan windmolens op zee. Sociaal overleg daarover met werkgevers is nu opgestart.

Maar FNV benadrukt dat een eerlijke verdeling van de kosten en het voorkómen van 'energie-armoede' bij mensen noodzakelijk is voor de handtekening van de bond. 'Er zijn veel huishoudens, die de energiekosten nu al amper kunnen betalen, laat staan de stijging van de gasprijs.' Volgens Jong kan de overgang naar duurzame energie alleen succesvol zijn als er ook maatregelen komen voor mensen met een kleine portemonnee.

Bron: ANP