background branding

Kosten voor vergroening van de stroomvoorziening vallen waarschijnlijk hoger uit

Windparken_15.06.2020.jpg

De kosten van de vergroening van de stroomvoorziening tot 2030 dreigen veel hoger uit te vallen omdat veel regionale bestuurders zonne-energie boven windenergie prefereren. De meerkosten door de dominantie van zon lopen op tot boven een miljard euro. Dat blijkt onder meer uit berekeningen die regionale netbeheerders op verzoek van NRC maakten.

Zonnepanelen zijn in Nederland duurder dan windmolens, en vergen meer van het elektriciteitsnet. Sinds vorig jaar overleggen gemeenten, waterschappen en provincies over de toekomstige productie van groene stroom op het Nederlandse vasteland. Vorig jaar zijn vanwege het klimaatakkoord voor 2030 dertig 'energieregio’s' gevormd.

Felle weerstand tegen windparken

De afgelopen maanden hebben bijna alle energieregio's hun voorlopige plannen openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat zij weinig zin hebben grote nieuwe windparken in te plannen. Dat geldt met name in provincies zoals Drenthe, Flevoland en Groningen waar tot nog toe juist grote windparken zijn neergezet. Een deel van die windparken stuitte op soms felle weerstand van bewoners, aldus NRC.

Bron: ANP MediaWatch / NRC