Last van geluidsoverlast? Zo kun je je verhuurder wel 60 procent huurverlaging afdwingen

01032022-slapeloosheid-geluid.jpg

Heb jij ooit de gesprekken van je buurman of -vrouw tot op het woord mee kunnen luisteren? Of hoorde je elke voetstap van de kinderen in het huis boven je alsof ze naast je een marathon aan het rennen waren? Radar sprak met Karin Schwencke van de Huurcommissie over of je je huisbaas aansprakelijk mag stellen voor dit soort geluidsoverlast. 

Vooral in veel studentenhuizen worden de kamers van elkaar gescheiden door een dun gipsplaten muurtje, waardoor je alles wat je buur doet en laat meekrijgt. 

Procedure

'Huurders kunnen een procedure starten bij de Huurcommissie om zo de huurprijs te toetsen', vertelt Schwencke. Bij zo’n toetsing op geluidsoverlast moet jij als huurder een expert in de hand nemen die het aantal decibellen meet. 'Als uit het onderzoeksrapport blijkt dat door technische gebreken sprake is van geluidsoverlast, dan zit er een huurverlaging aan vast tot de verhuurder de gebreken heeft verholpen.'

Gebrekenboek

In het gebrekenboek van de Huurcommissie wordt het beleid uitgelegd en uitgevoerd volgens de wet Besluit huurprijzen woonruimte (Bhw). De verschillende soorten gebreken zijn verdeeld over de categorieën A, B en C, waarbij A het ernstigst is. Iedere categorie is gekoppeld aan een bepaald percentage aan huurverlaging. Respectievelijk 20 procent, 30 procent en 40 procent van de betaalde huurprijs. 

De situatie waar het in dit geval over gaat, valt in categorie C onder de noemer 'onvoldoende geluidsisolatie van woningscheidende binnenmuren, binnenwanden, vloeren of plafonds'. Mocht jouw expert dus besluiten dat er inderdaad sprake is van geluidsoverlast door onvoldoende geluidsisolatie, dan kan het zijn dat je nog maar 40 procent van de originele huurprijs hoeft te betalen tot jouw verhuurder de isolatie heeft verbeterd. 

Duurder voor de verhuurder

Het starten van een procedure bij de Huurcommissie kost voor jou als huurder 25 euro. Word jij echter in het gelijk gesteld, dan krijg je het geld terug en valt de rekening voor de procedure op de mat van jouw huisbaas. Die betaalt dan alleen wel 300 euro, geen 25. 'Bij die personen zit in de meeste gevallen ook meer geld,' aldus Schwencke. 

Voor het starten van een procedure kun je ook een tijdelijk huurcontract hebben. In het geval van een anti-kraak woning is het echter niet mogelijk om je huurbaas voor de Huurcommissie te slepen. Je hebt dan namelijk geen huurcontract, maar een gebruikersovereenkomst. Voor de studenten op kamertjes van tien vierkante meter is er wel goed nieuws: ook voor onzelfstandige woningen is het mogelijk om een procedure te starten.