Leerlingen krijgen te weinig les in digitale ontwikkelingen

digitaalonderwijs-scholen09052017.jpg

Leerlingen worden onvoldoende voorbereid op leven en werken in een digitale maatschappij, concludeert de Onderwijsraad in een dinsdag verschenen onderzoek.

Volgens het adviesorgaan dreigt het Nederlandse onderwijs achter te gaan lopen op de snelle technologische ontwikkelingen. 'Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt', stelt de raad. Onderwijsinstellingen moeten daarbij nauwer betrokken worden bij digitale ontwikkelingen.

Negatieve gevolgen digitale toepassingen

Tegelijk waarschuwt de Onderwijsraad voor mogelijke negatieve gevolgen voor het geheugen en concentratievermogen van veelvuldig gebruik van digitale toepassingen. Ook waarschuwt de raad voor schadelijke fysieke en psychische gevolgen van veelvuldig internetgebruik, zoals nekklachten, cyberpesten en het gevoel van jongeren iets te missen als ze offline zijn.

Bron: ANP