Let op deze 13 zaken bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting 2018

Over iets minder dan twee weken kan je de aangifte inkomstenbelasting over 2017 weer invullen. Krijg je geld terug of moet je juist belasting betalen? Zijn er aftrekposten waar je gebruik van kan maken? Radar geeft je tips waar je op kan letten.

Elk jaar kan je vanaf 1 maart de belastingaangifte over het voorgaande jaar invullen. De Belastingdienst zet dan de aangifte vooraf ingevuld voor je klaar zodat je er zelf mee aan de slag kan. Wie voor 1 april 2018 z'n aangifte verstuurt, krijgt sowieso bericht voor 1 juli. Je kan uiterlijk tot 1 mei aangifte doen. Heb je meer tijd nodig? Dan kan je uitstel tot 1 september aanvragen. Via een adviseur is het mogelijk om uitstel tot 1 mei 2019 aan te vragen. Als je voor 1 mei nog geen aangifte hebt gedaan terwijl je dat wel zou moeten doen, dan krijg je een herinnering. Bij geen reactie krijg je een aanmaning om binnen tien werkdagen alsnog aangifte te doen. Daarna volgt een boete tot maximaal vijfduizend euro.

Tegenwoordig krijgen de meeste mensen digitaal een brief via MijnOverheid in hun Berichtenbox, maar ook worden er nog steeds papieren blauwe enveloppen verstuurd. Niet iedereen die aangifte moet doen krijgt een brief, maar dat betekent niet dat je geen belasting hoeft te betalen. Als je weet dat je belasting zou moeten betalen, moet je dat actief zelf regelen. Anders riskeer je een boete.

Vooraf ingevulde gegevens juist?

Let op: de Belastingdienst vult een hoop gegevens vooraf al voor je in. Handig, maar niet altijd correct. Soms staan er taalfouten in of kloppen de bedragen niet. Let er vooral op of zaken als het loon, de gegevens van je hypotheek of de WOZ-waarde van je huis kloppen. Controleer alle vooraf ingevulde gegevens, je bent er zelf verantwoordelijk voor dat alles klopt. Mocht er het afgelopen jaar geen bijzondere gebeurtenis hebben plaatsgevonden, neem dan de aangifte van vorig jaar erbij, als leidraad.

Mag je medicijnkosten aftrekken?

Medicijnkosten die niet in het basispakket zitten mag je als aftrekpost opvoeren. 'Daar geldt wel een drempel voor', zegt fiscalist Jan van Esch van Duijd Fiscalisten. 'De drempel is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In de meeste gevallen is dat 1,65%.' Van Esch zegt dat consumenten ook moeten kijken naar aftrekposten zoals reiskosten als je naar een arts moet en andere ziektekosten die standaard niet vergoed worden.

Kosten voor steunzolen, aanpassingen aan een auto of fiets, verpleging in een ziekenhuis en dieetkosten zijn enkele voorbeelden van aftrekposten. Zie hier het hele overzicht.

Reiskosten openbaar vervoer

Wie met het openbaar vervoer naar z'n werk forenst heeft wellicht recht op reisaftrek. Als je voldoet aan de voorwaarden van de fiscus mag je een vast bedrag aftrekken van je inkomen, maar dit zijn dus niet de werkelijk gemaakte kosten. Krijg je een vergoeding van je werkgever? Dan moet je die er eerst zelf afhalen. Hoeveel je mag aftrekken is afhankelijk van de afstand en het aantal dagen dat je werkt. Iemand die vier dagen per week elke dag tussen de dertig en veertig kilometer, enkele reis, aflegt, mag 1239 euro aftrekken. Alle bedragen staan hier op een rijtje.

Als je een auto hebt gekocht en daarvoor een lening hebt afgesloten, dan kan je die lening niet aftrekken. Van Esch: 'Als je de auto (ook) zakelijk gebruikt, dan is het een ander verhaal'.

Giften mag je aftrekken

Geef je elk jaar geld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan mag je die gift aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van zestig euro. Het drempelinkomen is een verzameling van je totale inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Je mag maximaal 10% van je drempelinkomen aftrekken. Periodieke giften mag je helemaal aftrekken. Dat is wanneer je elk jaar hetzelfde bedrag geeft aan een instelling of vereniging. 'Je moet dan wel vijf jaar achter elkaar doneren en je moet het in een overeenkomst vastleggen.'

Doe een middelingsverzoek

Mieke vroeg via de Radar WhatsApp of ze haar inkomen kan laten middelen. 'Je kan een middelingsverzoek indienen bij de Belastingdienst. De inkomens over drie jaren worden dan gelijk verdeeld en de belasting opnieuw berekend.' Van Esch zegt dat als het verschil meer is dan 545 euro, je dat meteen uitbetaald krijgt. 'Het kan ook voor net-afgestudeerden voordelig zijn als ze het eerste jaar gewerkt hebben en de twee jaar ervoor een laag inkomen hadden.' Ook voor mensen die tussen twee banen in een gouden handdruk hebben gekregen kan een middelingsverzoek lonen. 'Dat is een piek in het inkomen die je mee kunt nemen bij middeling.'

Stop je geld in een eigen BV

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2018 doe je aangifte over 2017. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari 2017. De eerste 25.000 van je vermogen, waaronder het saldo op je bankrekeningen, wordt niet belast voor de vermogensbelasting. Alles daarboven wel. 'De heffing over spaargeld is door het lage rendement hoog. Door geld in een eigen besloten vennootschap (BV) te storten kan je die heffing fors verlagen.'

Loonheffingskorting zorgt niet altijd voor voordeel

Als je meerdere inkomens hebt, dan is het niet altijd gunstig om loonheffingskorting toe te passen. Gerrie stuurde Radar de volgende casus. Zij heeft inkomen uit haar pensioen, AOW en een lijfrente-uitkering. Zij moet per jaar 534 euro belasting betalen, zonder dat zij de loonheffingskorting heeft toegepast. 'Moet ik meer belasting betalen als ik op de hoogste inkomenspost de korting toepas?' Fiscalist Jan van Esch antwoord dat dat inderdaad het geval is. 'Er wordt minder belasting ingehouden, dan moet je achteraf meer bijbetalen. De uitkeringsinstanties houden bij de hoogte van de inhouding geen rekening met andere inkomens. Gerrie kan een voorlopige aanslag aanvragen en op die manier gedurende het jaar in termijnen de belasting betalen.'

Geen aftrekposten na pensioen?

Marianna stuurde Radar de vraag of je geen aftrekposten meer hebt na je pensioen. Van Esch zegt dat er nog wel degelijk aftrekposten zijn, zoals de hypotheekrenteaftrek, ziektekosten en giften.

Verdeel aftrekposten onder fiscale partners

Eenmaal getrouwd en wonende op hetzelfde adres betekent dat je fiscaal partner bent. 'Dat is verplicht en dan doe je samen aangifte.' Het is het antwoord op de vraag van Marjolijn die wil weten of je dan nooit meer alleen aangifte doet. 'Je bent ook fiscaal partner als je samenwoont en een notarieel samenlevingscontract of samen een kind hebt, maar ook als je een woning hebt of elkaars partner bent voor een pensioenregeling.' Van Esch zegt dat het voordeel is dat je sommige inkomens en aftrekposten zo voordelig mogelijk mag verdelen.

Geïnvesteerd in cryptovaluta? Geef het aan!

De afgelopen jaren zijn cryptovaluta, zoals de bitcoin, vaak in het nieuws geweest en de kans is dus dat je zelf ook ingestapt bent. Dan moet je de waarde van je portefeuille aangeven in je belastingaangifte. Volgens Van Esch is het onderdeel van je vermogen. 'Je geeft de waarde aan volgens de verkoopkoers per 1 januari om 00:00.

Studiekosten niet altijd aftrekbaar

Mensen die studeren en recht hebben op studiefinanciering mogen hun studiekosten niet meer aftrekken. Dat is anders als je geen recht hebt op studiefinanciering. Dan zijn de studiekosten nog wel aftrekbaar.

Goede voorbereiding is het halve werk

Verzamel nu alvast alle belangrijke documenten, zoals jaaropgaven, eventuele partneralimentatie, je burgerservicenummer, je DigiD, de jaaropgaaf van je hypotheek, jaaroverzichten van je bankrekeningen en beleggingen etc. Als je dat al klaar hebt liggen op 1 maart kan je alles makkelijk invullen en controleren.

Lukt het niet alleen?

Ouderen- en vakbonden bieden hulp aan mensen die het lastig vinden om de belastingaangifte in te vullen. Ook wijkcentra bieden in de 'aangifteperiode' hulp. Je kan ook naar een belastingadviseur of fiscalist die je kan helpen. Dergelijke deskundigen kennen vaak aftrekposten en trucs waar je zelf niet opgekomen zou zijn. Veel consumenten die Radar appen laten weten dat ze hulp vragen bij het invullen. Je kan overigens ook terecht op een kantoor van de Belastingdienst zelf. Maak van tevoren een afspraak via de BelastingTelefoon op 0800-0543.