background branding

Loden leidingen makkelijker op te sporen

16042020 kraanwater.jpg

Het RIVM heeft methoden ontwikkeld voor eigenaren van huizen en andere gebouwen voor het opsporen van (onzichtbare) loden leidingen, met name door het nemen van monsters. Het gezondheidsinstituut heeft die naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestuurd, dat erom had gevraagd.

Schadelijke effecten

Eerder toonde het RIVM aan dat deze leidingen door het afgeven van lood aan het kraanwater schadelijke effecten kunnen hebben. Lood kan gevolgen hebben voor de intelligentie van kinderen en voor de nieren en de bloeddruk van volwassenen. De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar de loden leidingen te saneren, omdat veel lood niet goed is voor baby's die flesvoeding krijgen, jonge kinderen en vrouwen die in verwachting zijn.

Loden leidingen nog steeds aanwezig

Drinkwaterbedrijven hebben de afgelopen decennia vrijwel alle loden dienstleidingen al vervangen, maar loden leidingen komen nog voor in huizen en andere gebouwen. Naar een schatting van vorig jaar zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 huizen met loden leidingen. Bij aanwezigheid van loden leidingen komt een groot deel (45-68 procent) van de totale dagelijks blootstelling van de mens aan lood door het drinken van kraanwater, aldus het RIVM.

Bron: ANP