Loting populaire studies in 2017 afgeschaft

Het kabinet schaft de centrale loting voor studies met een beperkt aantal plaatsen (de numerusfixusopleidingen) vanaf het studiejaar 2017/2018 af. In plaats daarvan gaan de onderwijsinstellingen studenten selecteren die een numerusfixusopleiding willen volgen.

Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt, aldus het ministerie van Onderwijs zaterdag. Bij de nieuwe methode van selecteren wordt ook gekeken naar eerdere onderwijsprestaties, de persoonlijkheid en de motivatie van de student.Geen gegarandeerde plek voor goede student

Bij de centrale loting tellen alleen de eindexamencijfers als criterium voor toelating. Hoe hoger de eindexamencijfers, hoe groter de kans op toelating. In de huidige situatie worden scholieren met een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger automatisch geplaatst. Die gegarandeerde plek voor goede studenten komt te vervallen.Veel aanmeldingen

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Jet Bussemaker van Onderwijs weten dat er vorig jaar ruim 56.000 studenten zijn aangemeld voor een numerusfixusopleiding. Dat is bijna een derde van alle studenten die in het hoger onderwijs gaan studeren. 'Ik verwacht dat ook in de toekomstige situatie studenten met goede eindexamencijfers zullen worden toegelaten, mits ze voldoen aan andere voor de opleiding relevante criteria', schrijft Bussemaker.

Bron: ANP