'Student beter voorlichten over grote schuld'

De overheid moet altijd aansturen op een snelle aflossing van schulden, zeker als het om de studieschuld gaat die in het nieuwe leenstelsel fors hoger wordt.

Elke student moet vooraf goed ingelicht worden over zo'n grote schuld, de kosten van levensonderhoud tijdens de studie en hoe de schuld zo snel mogelijk kan worden afgelost.

Dat zei Anna van der Schors van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, woensdag tegen Tweede Kamerleden die mensen uit het onderwijsveld hadden uitgenodigd om over het leenstelsel te praten. Ze vindt het niet juist dat de overheid nu schermt met een periode van 35 jaar om de toekomstige studieschuld terug te betalen, zodat de maandelijkse aflossing van een paar tientjes relatief laag is. 'Als je over de hele looptijd terugbetaalt, ben je meer kwijt dan in 15 jaar.'

Geen biertje, wel grote schuld


Geen biertje, wel grote schuld

Voorzitter Tom Hoven van de studentenvakbond LSVb hekelde dat 17-jarigen niet eens een biertje mogen kopen, maar van de overheid wel een forse schuld mogen aangaan. Net als de scholierenorganisatie LAKS waarschuwde hij voor de leenangst onder studenten waardoor ze zullen afhaken. Jacco Hoekstra van de TU Delft vindt die leenangst terecht en vindt het gevaarlijk dat het ministerie van Onderwijs van gemiddelden uitgaat. Hij wees erop dat veel bètastudenten een schuld zullen opbouwen van 40.000 euro.

Ov-jaarkaart grote kostenpost


Ov-jaarkaart grote kostenpost

Ook hoogleraar financiële economie Sylvester Eijffinger aan de Universiteit van Tilburg vindt het huidige voorstel niet deugen, onder meer door de hogere lastendruk in vooral de middenklasse. Andere genodigden uit het onderwijsveld denken juist dat veel afgestudeerden hun schuld makkelijk kunnen aflossen. Kritiek kwam er van diverse kanten op de ov-jaarkaart, die 1 miljard euro kost en waar lang niet alle studenten gebruik van maken.

De studenten zijn en blijven tegen het leenstelsel maar de onderwijsinstellingen steunen het, vooral omdat ze de besparingen die het oplevert in de kwaliteit van het hoger onderwijs kunnen steken.

Bron: ANP