Afgestudeerde kan vaker schuld niet afbetalen

Een groeiend aantal afgestudeerden is niet in staat de maandelijkse aflossing van de studieschuld te betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In 2009 kwam 11 procent van de afgestudeerden met een studieschuld in aanmerking voor de draagkrachtregeling. Vorig jaar was dat 15 procent. Deze mensen hoeven minder of tijdelijk niets af te lossen omdat hun inkomen te laag is om het maandelijkse bedrag te betalen, bijvoorbeeld omdat ze werkloos zijn. In totaal waren vorig jaar 594.901 mensen bezig met het aflossen van hun studieschuld.Protest

Studenten hebben nu gemiddeld een schuld van 15.000 euro bij het afstuderen. Naar verwachting wordt dat straks, na de invoering van het nieuwe leenstelsel, zo'n 6000 tot 9000 euro meer. Vanaf 2015 wordt de basisbeurs, nu nog een gift, omgezet in een lening. Studenten hebben fel geprotesteerd tegen deze kabinetsmaatregel. Ze vrezen voor de toegankelijkheid van een studie in het hoger onderwijs.

Onverantwoorde schulden


Onverantwoorde schulden

Studentenvakbond LSVB liet dinsdag weten geschrokken te zijn van het bericht dat meer afgestudeerden problemen hebben met het afbetalen. 'Dit nieuws laat zien dat de financiële situatie van afgestudeerden niet zo rooskleurig is als de politiek schetst. Nog hogere schulden door het leenstelsel zijn dan ook onverantwoord', aldus LSVB-voorzitter Tom Hoven.Versoepelde voorwaarden

Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat in het nieuwe stelsel juist soepeler voorwaarden gelden om de lening terug te betalen. Zo mogen oud-studenten langer doen over de aflossing - 35 jaar in plaats van 15 nu - zodat per maand minder kan worden afgelost. Ook hoeft niets betaald te worden als de betrokkene het wettelijk minimumloon of minder verdient, terwijl dat nu pas gebeurt bij het lagere bijstandsniveau.

Bron: ANP