Lotisico-loterij betaalt winnaars niet uit

Bezitters van een loterijpolis van de oudste particuliere loterij van Nederland, Lotisico B.V., krijgen geen contact meer met het bedrijf. De telefoon is afgesloten en op mails komt geen antwoord. Van de drie verplichte jaarlijkse trekkingen zijn er in 2017 maar twee geweest. Prijswinnaars krijgen de geldprijs die ze afgelopen jaar hebben gewonnen niet uitbetaald.

Lotisico is meer dan honderd jaar geleden opgericht als de Eerste Nederlandse Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen. De loterij verkocht geen loten zoals wij die nu kennen.

Loterijpolis

Lotisico verkocht aan de deelnemers een polis voor 150 gulden waarmee de polishouder meedeed aan de jaarlijkse trekkingen. De loterijpolis blijft altijd geldig totdat op die polis bij elkaar voor 10 duizend gulden (4537 euro) aan prijzengeld is gewonnen. Dat kan jaren duren. Langer dan een mensenleven. De jaarlijkse geldprijzen varieren van 0,65 cent tot honderden guldens. Veel polishouders van nu hebben hun loterijpolis geërfd van hun ouders of grootouders.

Geen telefoon, geen mail, geen prijs

Polishouders van Lotisico klagen vooral dat contact met het loterijbedrijf al maandenlang onmogelijk is. Hans won afgelopen jaar twee prijzen op de loterijpolissen die hij erfde van zijn ouders. Dat prijzengeld, bij elkaar ruim 45 euro, is nog steeds niet aan hem uitbetaald. Hij probeerde te bellen in september, maar het nummer van Lotisico blijkt afgesloten. Ook op zijn mails krijgt hij geen antwoord. Arent krijgt al sinds 2 mei het bedrijf niet meer te pakken. Hij wacht nog op de uitbetaling van zijn prijs van 385 euro. Marcel schreef ons dat er altijd drie trekkingen per jaar waren, maar dat afgelopen jaar alles anders is. De derde trekking heeft helemaal niet plaatsgevonden. Hij krijgt ook geen antwoord op zijn mails aan Lotisico.

Eigenaar Lotisico breekt belofte

Het bedrijf Lotisico is vanaf het begin telkens overgegaan van vader op zoon. De huidige eigenaar heeft Lotisico overgenomen van zijn ouders en runt het al veertig jaar. Nadat er klachten over Lotisico bij Radar binnenkwamen, heeft de redactie eind november 2017 de eigenaar telefonisch gesproken. In dat gesprek beloofde hij dat er in december zeker een derde trekking zou worden gehouden en dat de polishouders zich niet ongerust hoefden te maken. Ook zou op de website van Lotisico gemeld worden wanneer de nieuwe trekking zou zijn. Ook wilde hij meer informatie op die website zetten. Dat is allemaal niet gebeurd.

Op onze vraag of Lotisico nog wel geld op de bank heeft staan, wilde hij niet antwoorden. De eigenaar is sinds het gesprek dat Radar met hem voerde ook onbereikbaar geworden. Zijn telefoonnummer is afgesloten. Het notariskantoor die de trekkingen van Lotisico uitvoerde, liet ons weten er helemaal niets over te kunnen zeggen.

Verzoek voor faillissement indienen

'Iemand die geen gehoor geeft en zijn toezeggingen niet nakomt, doorgaans wijst dat erop dat iemand dan zijn verplichtingen niet kan nakomen, geen middelen heeft', zegt Lars Westhoff, advocaat bij Vissers-advocatuur, gespecialiseerd in kansspelen in de uitzending van Radar Radio.

Toch is er nog wel een stap die gedupeerde polishouders kunnen maken. Ze zouden een verzoek bij de rechter kunnen indienen voor een faillissement van Lotisico. Vaak wil een bedrijf ineens wel uitbetalen als er een faillissement dreigt. 'Voor een faillissementsaanvraag moet je wel een vordering hebben op het bedrijf en je moet de aanvraag samen met nog minstens 1 andere gedupeerde indienen', zegt advocaat Westhoff.

Voordat je zo'n verzoek indient, moet je allereerst als gedupeerde het bedrijf 'in gebreke stellen' met een brief. Dus het bedrijf eerst nog een kans geven om te betalen. Gebruik voor de adressering van de brief het laatst bekende adres van het bedrijf en het laatst bekende mail-adres.

Advocaat Westhoff van Vissers-advocatuur heeft daarvoor een standaardbrief opgesteld. Deze standaardbrief voor een sommatie kun je hier terugvinden.