'Maak arbeidscontract voor elke medewerker verplicht'

_maak-arbeidscontract-voor-elke-medewerker-verplicht_-211217.jpg

De Europese Commissie wil de regels voor arbeidscontracten aanscherpen. De huidige wet is 25 jaar oud en sluit nieuwe arbeidsvormen, zoals werken op een nulurencontract of platformwerk uit.

'De moderne economie vraagt om flexibilisering, maar niet zonder minimale bescherming van de werkende,' aldus EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk). Ze stelt voor dat een arbeidscontract voor elke medewerker verplicht wordt. Daarin moeten duidelijk de rechten en plichten van beide partijen staan. Volgens haar zijn er drie miljoen Europeanen die dat nu niet hebben.

Brussel wil dat onder meer wordt vastgelegd dat een proeftijd niet langer dan zes maanden mag duren. Elke medewerker heeft recht op hetzelfde opleidingsaanbod van een bedrijf. Mensen met een nulurencontract moeten op ‘redelijke’ termijn worden opgeroepen. Werkgevers mogen medewerkers met weinig werkuren niet beletten ook elders werk aan te nemen.

Uitleg Thyssen

'Je kunt niet verwachten dat bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met een nulurencontract twee uur de tijd krijgt van haar werkgever om op te draven op het werk. Of dat een werkgever iemand acht uur per maand werk biedt, maar verbiedt dat die elders een baan erbij neemt', zei Thyssen.

Het voorstel moet door de lidstaten en het EU-parlement worden goedgekeurd. In het voorjaar presenteert Thyssen ook nieuwe voorstellen voor zelfstandigen, zei ze.

Bron: ANP