'Mantelzorgboete' opnieuw uitgesteld

geld_informatie800.jpg

De 'mantelzorgboete' die AOW'ers moeten gaan betalen als ze met hun kinderen samenwonen, wordt opnieuw vooruitgeschoven. De bedoeling was om deze kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) per 1 juli 2016 in te voeren, maar nu is besloten dat deze ingaat op 1 januari 2018.

Door de 'mantelzorgboete' krijgen AOW'ers als ze wonen met hun kinderen een wat lager AOW-pensioen. Ze kunnen immers de kosten van levensonderhoud delen. Tegenstanders zien deze korting echter als een straf op het verlenen van mantelzorg van kinderen aan hun ouders.

Invoering van de 'mantelzorgboete' werd al eens eerder uitgesteld. Eerst zou die op 1 juli van dit jaar van kracht worden.

'Aanvullend onderzoek nodig'

Volgens het ministerie van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het, na onderzoek, niet duidelijk wat het effect is van de 'boete' op het voornemen van mensen mantelzorg te verlenen. Wel blijkt dat die voor sommige mensen een negatieve invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg. Het ministerie zegt dat aanvullend onderzoek nodig is.

PvdA-Kamerlid John Kerstens noemt Klijnsma's besluit een mooie eerste stap. 'Maar wat de PvdA betreft, komt van uitstel afstel. We moeten mantelzorg stimuleren, niet frustreren.' De VVD sluit zich aan bij Klijnsma's besluit. Kamerlid Anoushka Schut-Welkzijn kan zich goed voorstellen dat Klijnsma op basis van haar onderzoek tot het uitstel heeft besloten.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut zegt: 'Die hele mantelzorgboete moet van tafel! Dus ook voor wajong, bijstand, etc.' Ook het CDA is altijd tegen de mantelzorgboete geweest. 'Laten we ervan uit gaan dat van uitstel ook afstel komt', zegt Kamerlid Pieter Heerma.

Bron: ANP