'Medische specialisten terughoudend met melding incidenten'

melding-incidenten-221117.jpg

Uit angst voor een aanklacht laten medisch specialisten vaker onderzoeken doen bij patiënten en rapporteren ze incidenten minder snel. Het huidige verantwoordingssysteem werkt daardoor gedeeltelijk averechts, concludeert econoom Erik Renkema van de Rijksuniversiteit Groningen in een promotieonderzoek.

'Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt en meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten. Ook zijn specialisten terughoudender in het bespreken van incidenten met patiënten en soms worden bepaalde behandelingen en patiënten gemeden', stelt Renkema.

Angst voor persoonlijke veroordeling

Hij ondervroeg 31 medisch specialisten. De helft daarvan vreest om aangeklaagd te worden. 'Het medisch tuchtrecht zorgt voor angst bij medisch specialisten om persoonlijk te worden veroordeeld. Die extra druk heeft onbedoelde negatieve gevolgen', aldus de onderzoeker.

Een medisch incident kan volgens hem grote gevolgen hebben voor de patiënt, maar ook voor de specialist. 'In mijn ogen moet de focus meer komen te liggen op het verbeteren van de zorg en minder op de vraag wie het fout heeft gedaan. Die aanbeveling moet ook de politiek ter harte nemen.'

Bron: ANP