Meer en meer medicijnen niet leverbaar

Het aantal medicijnen dat niet meer leverbaar is, is de afgelopen jaren fors toegenomen. 'In 2004 waren het er 91, in 2011 waren het er 242. Een verontrustende stijging', zei een woordvoerder van apothekersorganisatie KNMP vrijdag.

De cijfers voor 2012 zijn nog niet bekend, maar verwacht wordt dat de trend zich voortzet. Sommige medicijnen zijn tijdelijk niet leverbaar, andere definitief.

Het gaat vooral om medicijnen voor relatief kleine groepen patiënten. 'Bepaalde antikankermedicijnen bijvoorbeeld en antipsychotica. Ook rustgevende medicijnen die worden toegediend bij euthanasie, zijn moeilijk leverbaar.'

De KNMP informeert apothekers en probeert oplossingen te bedenken. 'Voor sommige medicijnen zijn alternatieven beschikbaar, weer anderen kunnen uit het buitenland gehaald worden. We gaan zelf ook op zoek naar producenten die het niet-leverbare medicijn voor de Nederlandse markt kunnen produceren', aldus de woordvoerder.

De tekorten worden veroorzaakt door problemen met de grondstoffenaanvoer, maar ook geld speelt een rol. Het is minder aantrekkelijk om medicijnen te produceren voor relatief kleine groepen patiënten.

Bron: ANP