Meer kalfjes overlijden in eerste levensjaar

kalfje780.jpg

Steeds vaker sterven kalfjes in de melkveehouderij in het eerste levensjaar. Het gaat om kalveren die direct van de moeder worden gescheiden en afhankelijk zijn van zorg door de boer. Volgens de organisatie Dier & Recht schiet goede zorg voor de kalfjes door de schaalvergroting in de melkveehouderij vaker tekort.

Uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat in 2015 13,3 procent van de geregistreerde kalveren (vanaf 3 dagen oud) in het eerste levensjaar stierf. Dat zijn volgens Dier & Recht omgerekend zo'n 350.000 dieren per jaar. In 2009 vond de GD de sterfte van 9 procent al veel te hoog. In 2014 steeg dit percentage naar 10,8 procent. Gezien de resultaten voor de eerste helft van 2016 lijkt deze stijgende trend volgens Dier & Recht in de kalversterfte door te zetten.

'Melkproductie staat voorop'

'Op de steeds groter wordende bedrijven staat de productie van melk voorop. Omdat slechts een derde van de geboren kalveren nodig is als toekomstige melkkoe, en ook stierkalfjes weinig waard zijn, heeft twee derde van de kalveren nauwelijks economische waarde. Als gevolg hiervan is er te weinig aandacht voor individuele kalveren', aldus de dierenwelzijnsorganisatie.

'Friesland Campina moet maatregelen nemen'

Dier & Recht wil Friesland Campina, Nederlands grootste zuivelcoöperatie, met een petitie oproepen om met haar boeren maatregelen te nemen om de verhoogde kalversterfte te stoppen.

Een woordvoerder van Friesland Campina laat weten dat de coöperatie inzicht heeft in de gegevens van de Gezondheidsdienst voor Dieren, maar daaruit niet kan afleiden bij welke bedrijven de zorg voor kalfjes tekort zou schieten. 'Ik kan wel zeggen dat als bij een bedrijf de zorg voor de dieren in het geding is, wij geen melk afnemen tot de situatie is verbeterd. Ook stellen wij dan de toezichthouders voor de bedrijfstak op de hoogte.'

Bron: ANP