Meer kans bij klacht over kinderopvang

Ouders die een klacht hebben over de kinderopvang van hun kind krijgen meer kans dat daar ook echt iets mee gebeurt. Kinderopvanginstellingen moeten zich verplicht aansluiten bij een geschillencommissie die bindende uitspraken gaat doen over klachten van ouders.

Het kabinet heeft dat vrijdag besloten op voorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Verder worden ook volgend jaar de uurprijzen in de kinderopvang, waarvoor de overheid ouders een kinderopvangtoeslag betaalt, aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling in Nederland. Ouders krijgen daardoor een hogere uurpijs, maximaal 6,84 voor de dagopvang. Dat kost Asscher volgend jaar naar verwachting 45 miljoen euro.

Dit jaar zijn de toeslagen ook aangepast aan het loon- en prijsniveau, maar in 2013 gebeurde dat vanwege bezuinigingen niet. De uitgaven voor kinderopvangtoeslag aan ouders daalden daardoor in de afgelopen 2 jaar 536 miljoen euro meer dan het kabinet had voorzien bij het doorvoeren van de bezuinigingen. Dat kwam doordat ouders de afgelopen jaren minder gesubsidieerde kinderopvang gebruikten.

Om de positie van ouders binnen de kinderopvang nog verder te versterken wordt ook hun adviesrecht uitgebreid. Oudercommissies gaan zich meer richten op de pedagogische kwaliteit binnen de instelling en hierover twee keer per jaar in gesprek met de kinderopvangorganisatie. De resultaten van kwaliteitsonderzoek worden gepubliceerd op een website.

Bron: ANP