'Meer scholen krijgen zwak oordeel door veranderd toezicht'

zwakke-scholen-toezicht24052017.jpg

De Inspectie van het Onderwijs verwacht dat het aantal zwakke basisscholen de komende periode weer gaat stijgen. Dat komt door een nieuwe manier van toezicht die vanaf augustus geldt, verklaart Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs in dagblad Trouw.

'Ik verwacht dat de eerste tijd meer basisscholen het oordeel onvoldoende, wat we voorheen zwak noemden, zullen krijgen. We kijken namelijk breder, en we verbinden de oordelen directer aan de vraag of scholen zich aan de deugdelijkheidseisen houden.'

Basiskwaliteit is in orde

De inspectie lette er de afgelopen jaren vooral op of het onderwijs niet ondermaats was. Iedere school moest een minimale basiskwaliteit hebben en dat lijkt nu redelijk voor elkaar. Volgens de laatste cijfers uit 2016 is 1,7 procent van de basisscholen zwak en 0,2 procent zeer zwak. 'Voorheen keken we met name naar de opbrengsten, nu ook bijvoorbeeld naar de veiligheid en het zicht op ontwikkeling van de leerlingen. Als dat zicht niet goed is, wordt het lastig om het onderwijs af te stemmen op behoeften van de leerlingen.' En dat gaat voortaan wel meewegen in de beoordeling.

'Oordeel onvoldoende is tijdelijke zaak'

Vogelzang denkt dat scholen door het nieuwe toezichtkader op de lange termijn hun ambities beter kunnen waarmaken. 'Ik verwacht dat de groei van het oordeel onvoldoende een tijdelijke zaak is. Bij een nieuwe manier van kijken en oordelen, ligt het voor de hand dat scholen een tijd nodig hebben om daaraan te wennen.'

Bron: ANP