Is de superschool ook de beste plek voor je kind?

De schoolkeuze staat voor de deur. Ouders en leerlingen van groep 8 lopen open dagen plat. Wat is nou de beste school? Er zijn ranglijsten en keurmerken, maar in hoeverre moeten die leidend zijn? Is de superschool die het beste presteert ook de school die jouw kind de kansen geeft die het verdient?

Leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor een moeilijke en belangrijke keuze: die voor een middelbare school. Er zijn lijstjes en oordelen die helpen bij deze keus, maar is de school die hoog op zo’n lijst staat ook altijd de beste optie?

Doen deze lijstjes en oordelen wel recht aan de inspanningen van scholen? Lang niet op ieder gebied, zo laten we in onze reportage zien. Zo voelt een VMBO-school in Arnhem zich niet beloond voor de inspanningen om maatwerk te leveren. De staf doet erg zijn best om leerlingen extra kansen te geven, maar ziet dat niet terug in de beoordeling of de plek op de ranglijst.Keuzehulp

Er zijn voldoende hulpmiddelen bij de schoolkeus.

  • Zo bezoekt de Inspectie van het Onderwijs met enige regelmaat alle scholen in Nederland en geeft dan een oordeel over de school. Dit oordeel is openbaar, je kunt het dus vinden op internet en vervolgens kun je het inspectierapport lezen. Het is echter niet altijd overzichtelijk en gemakkelijk te interpreteren.
  • Weekblad Elsevier gebuikt deze gegevens van de Inspectie en stelt aan de hand van een eigen berekening ook een lijst samen. Deze lijst is helder en overzichtelijk en gaat daarnaast verder dan het oordeel van de inspectie.Daar waar de inspectie het oordeel voldoende of onvoldoende toekent, kijkt Elsevier verder. De scholen die voldoende scoren bij de inspectie, worden bij Elsevier verdeeld in voldoende, goed of superschool. Daarnaast rekent Elsevier op een andere manier. Het weekblad kijkt puur naar de prestaties van de school. De compensatie die de onderwijsinspectie meeneemt voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben, neemt het weekblad dus niet mee.
  • Vanuit de scholen zelf is er ook een website waar niet alleen het oordeel van de inspectie te vinden is, maar ook aanvullende informatie van de scholen zelf: Scholen op de kaart.

Daar waar de inspectie het oordeel voldoende of onvoldoende toekent, kijkt Elsevier verder. De scholen die voldoende scoren bij de inspectie, worden bij Elsevier verdeeld in voldoende, goed of superschool. Daarnaast rekent Elsevier op een andere manier. Het weekblad kijkt puur naar de prestaties van de school. De compensatie die de onderwijsinspectie meeneemt voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben, neemt het weekblad dus niet mee.

De wijze waarop de inspectie en Elsevier naar de prestaties van scholen kijken is prima, maar legt heel erg de nadruk op wat meetbaar is. Daardoor is er maar weinig ook voor maatwerk.

Als een kind bijvoorbeeld een vmbo-tl-/havo-advies krijgt dan kan het zijn dat de school er belang bij heeft om een kind meteen de havo te laten doen en vervolgens ook de nadruk te leggen op het snel behalen van het diploma. Dan scoort een school namelijk goed.

Maar misschien is het voor jouw kind veel belangrijker om eerst rustig de Theoretische Leerweg te doorlopen en dan over te stappen naar de havo. Het is dus belangrijk dat je als ouder informeert naar het beleid van de school.Hoger niveau

Als een school veel ruimte biedt aan leerlingen om bijvoorbeeld vakken op een hoger of lager niveau te volgen, dan kan dat heel erg goed zijn voor de individuele leerling. Maar dat komt dus niet tot uiting in een beoordeling.

Toch kan dit voor jouw kind een veel betere benadering zijn dan alleen kijken naar wat hij of zij presteert. Een goed presterende school is dus zeker niet altijd de beste school voor je kind.

Het is dus belangrijk om goed te kijken naar het beleid van de school en de ruimte die de school neemt om leerlingen extra kansen te bieden. Lijstjes kunnen een beginpunt zijn, maar zijn zeker niet zaligmakend; zij zeggen namelijk alleen iets over de prestaties en niets over de inspanningen van de school.

Forumreacties

7
  • Door Radar

De schoolkeuze staat voor de deur. Ouders en leerlingen van groep 8 lopen open dagen plat. Wat is nou de beste school? Er zijn ranglijsten en keurmerken, maar in hoeverre moeten die leidend zijn? Is de superschool die het beste presteert ook de school die jouw kind de kansen geeft die het verdient? Maandag 6 februari 2017 in Radar, om 20:30 uur bij AVROTROS op NPO 1

  • Door vskmp

De superschool bestaat niet, evenmin de excellente school. Je kunt ervan uitgaan dat elke school probeert de juiste school te zijn voor uw kind. Open dagen geven een onjuist beeld. Opgepimpte scholen. Informeer bij de huidige leerlingen, zowel onderbouw als bovenbouw. Zij zijn de juiste getuigen. Loop ook eens langs op een normale schooldag en wandel binnen met een eenvoudige vraag. Dat was jarenlang mijn oproep aan ouders in de tijd dat ik schoolleider was.

  • Door Julie4444

De schoolkeuze staat voor de deur. Ouders en leerlingen van groep 8 lopen open dagen plat. Wat is nou de beste school? Er zijn ranglijsten en keurmerken, maar in hoeverre moeten die leidend zijn? Is de superschool die het beste presteert ook de school die jouw kind de kansen geeft die het verdient?
Natuurlijk niet. Scholen met aantoonbare slechte resultaten moet je niet kiezen, maar scholen die gewoon prima presteren zijn over het algemeen OK. Uiteraard zitten daar ook heel veel verschillen in en kun je die PR met een flinke korrel zout nemen. Het meeste hangt toch af van de sfeer en mentaliteit op school, de onderwijsvisie van de school en individuele docenten. Dat kun je niet echt beoordelen op een open dag.