'Meer geld naar brede brugklassen'

burgklassen780.jpg

De regering moet geld uittrekken om de vorming van brede brugklassen met verschillende onderwijsniveaus te stimuleren. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich dinsdag achter een voorstel van GroenLinks, D66 en de SP.

Volgens de initiatiefnemers moet er meer geld naar brede klassen, zodat de scholen kleinere klassen kunnen samenstellen. Dit is nodig 'vanwege de grotere complexiteit' van de gemengde groepen, stellen ze. De brede brugklassen dragen volgens de drie partijen bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. De Inspectie voor het Onderwijs zei vorig jaar al dat het aantal brede klassen terugliep en dat dit leidde tot vroegere selectie onder leerlingen.

Financiering

Of er extra geld voor moet worden uitgetrokken, of dat er in de huidige financiering met geld moet worden geschoven, laten de initiatiefnemers in het midden. Het ministerie van Onderwijs laat weten de uitspraak van de Kamer te bestuderen.

Bron: ANP