background branding

Meer subsidie voor Groningse huizen en beter lopende procedures

10meiverzakking.jpg

Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen die nog geen subsidie hebben kunnen aanvragen om hun woning te verbeteren, mogen dat vanaf 6 juli alsnog doen. Het extra budget van 250 miljoen euro dat het kabinet daar in januari voor vrijmaakte, komt dan beschikbaar, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

De aanvraagprocedure in januari verliep erg rommelig. Mensen stonden uren in de rij om een aanvraag te kunnen indienen, en al ver voordat iedereen aan de beurt was geweest, was het budget op. De gang van zaken veroorzaakte veel wrevel onder Groningers en in de Tweede Kamer. Het betekende een valse start voor de toen net aangetreden staatssecretaris.

Procedure moest beter ingericht worden

Vijlbrief kondigde al direct aan extra geld beschikbaar te stellen, maar heeft wel eerst de tijd genomen om de procedure beter in te richten. 'Uitgangspunt is dat Groningers in alle rust een subsidieaanvraag kunnen doen zodat ongewenste situaties zoals bij de ronde van januari jl. worden voorkomen', schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het extra geld is er voor iedereen voldoende beschikbaar, zegt Vijlbrief, en is het voor huizenbezitters niet nodig zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. De regeling wordt daarom stapsgewijs, per gemeente opengesteld. Op die manier kunnen alle aanvragers naar verwachting binnen de gestelde termijn van dertien weken op een reactie rekenen.

Bron: ANP