Meer warmtepompen verkocht, maar cv-ketels blijven het populairst

270921 warmtepomp.jpg

De populariteit van warmtepompen stijgt snel, maar de verkoopcijfers blijven nog ver achter bij die van cv-ketels. In 2020 werden 428.000 nieuwe cv-ketels verkocht, becijfert Natuur & Milieu in de jaarlijkse Gasmonitor. Dat is een daling van bijna 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van warmtepompen nam juist met 37 procent toe, maar met 62.000 geïnstalleerde apparaten is de kloof met cv-ketels nog altijd groot.

Hybride warmtepompen veroorzaken netto minder CO2-uitstoot dan gewone cv-ketels, die aardgas verbranden. Ze werken op stroom en gebruiken alleen op zeer koude dagen aardgas. Met de verkoop ervan schiet nog niet op: volgens voorlopige cijfers werden er vorig jaar slechts 3200 geïnstalleerd.

Een gemiste kans

Dat deze apparaten zo weinig worden aangeschaft, is volgens Natuur & Milieu een gemiste kans. 'Hybride warmtepompen kunnen een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening, maar de techniek en de voordelen ervan lijken nog te weinig bekend bij consumenten', concludeert directeur programma's Rob van Tilburg van de milieuorganisatie. De pompen kunnen een interessante optie zijn voor woningen die net niet goed genoeg zijn geïsoleerd om met een warmtepomp te worden verwarmd. Natuur & Milieu schat dat zo'n 60.000 woningen die in 2020 zijn voorzien van een nieuwe cv-ketel, beter een hybride warmtepomp hadden kunnen krijgen. De aanschafkosten daarvan zijn in zo'n tien jaar terug te verdienen.

Toename van 7.5 procent

Het aantal aansluitingen op warmtenetten, ook wel bekend als stadsverwarming, nam volgens de monitor met 7,5 procent toe tot bijna 366.000. In een warmtenet gaat warm water vanuit een centraal punt naar alle woningen die erop zijn aangesloten. Hoe duurzaam dat is, hangt af van de energiebron die op het centrale punt wordt gebruikt. Het is het meest duurzaam als aardwarmte of restwarmte wordt gebruikt. Restwarmte kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de industrie of van datacenters.

Voor warmtepompen geldt hetzelfde: de apparaten hebben geen aardgas nodig, maar ze gebruiken wel relatief veel stroom. Hoe duurzamer die stroom is opgewekt, des te meer CO2-uitstoot wordt bespaard.

Natuur & Milieu baseert zich onder meer op verkoopcijfers van de branche en cijfers van de overheid over subsidieaanvragen.

Bron: ANP