background branding

Meerderheid Nederlanders wil geen vleestaks

14092020 vlees.jpg

Een belastingheffing op vlees, oftewel een vleestaks, is niet populair onder de meerderheid van de Nederlanders. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 1500 respondenten, dat in opdracht van LTO Nederland is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Direct Research.

De vleestaks is overigens ook niet populair bij mensen die vinden dat er minder vlees moet worden gegeten.

Betere maatregel voor minder vleesconsumptie

62 procent van de mensen die van mening zijn dat er minder vlees moet worden gegeten, vindt voorlichting door het Voedingscentrum de beste maatregel om de vleesconsumptie te verminderen.

Bijna de helft van de 'zelfverklaarde vleesminderaars' is voorstander van een hogere prijs via een keurmerk, zoals bijvoorbeeld biologisch of Beter Leven. Slechts 36 procent ziet het invoeren van een vleestaks als de oplossing.

Politieke kleur

Uit het onderzoek blijkt tevens dat iemands politieke voorkeur van invloed is op zijn of haar ideeën over het consumeren van minder vlees. Er werd namelijk ook gevraagd op welke politieke partij ze zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. 

Mensen die stemmen op D66, GroenLinks en ChristenUnie vinden minder vleesconsumptie het meest belangrijk. Meer specifiek betreft het 85 procent van de D66-stemmers, 84 procent van de GroenLinks-stemmers en 80 procent van de mensen die op de ChristenUnie stemmen.

PVV-, Forum voor Democratie- en CDA-stemmers vinden het verminderen van de vleesconsumptie het minst belangrijk. Respectievelijk gaat het om 34, 35 en 43 procent.

Onveranderd

De daadwerkelijke vleesconsumptie is de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven, met het afgelopen jaar zelfs een lichte stijging, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Er is dus een verschil tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen.

Bron: LTO Nederland