Meerderheid tegen helmplicht op de fiets

Polluitslag

Ben jij voor of tegen het verplicht dragen van een helm op de fiets? Een meerderheid (67%) van Radars Testpanel is tegen. Toch zegt nog bijna een kwart (23%) wél voor een helmplicht te zijn.

355 leden van het Radar Testpanel vulden de poll in. In de vraag wordt nadruk gelegd op de gewone (stads-) fiets.

Geen verplichting in zicht

Begin februari dit jaar luidde de ANWB de noodklok over het aantal verkeersongevallen. Om dit terug te dringen, vroeg de verkeersorganisatie minster Schultz van Infrastructuur en Milieu om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door het dragen van een helm verplicht te stellen voor snorfietsers en gewone fietsers. De minister heeft in een reactie aangegeven het dragen van een helm vrijwillig te willen houden, maar het wel te willen stimuleren.

Snelheidscontrole

De ANWB pleitte ook voor snelheidscontroles op de fietspaden. De handhaving hiervan zou echter op problemen kunnen stuiten.

Nieuwe poll