background branding

Meeste brandclaims op platteland en in Vinex-wijken

Afgelopen jaar werden 115.000 huishoudens overvallen door brand in hun woning. Dat zijn 315 brandclaims per dag, die verzekeraars gezamenlijk binnenkrijgen. Een groot getal, maar een flinke daling ten opzichte van enkele jaren eerder.

De cijfers komen uit de eerste Risicomonitor Woningbranden, uitgebracht door het Verbond van Verzekeraars. In de afgelopen 5 jaar is het aantal branden met 11 procent gedaald. Het verbond wijst een betere bewustwording en veiligere apparaten aan als reden.

Uit het rapport komen enkele interessante feiten naar voren. Zo blijkt het brandrisico het laagst in Noord-Holland, en het grootst in Overijssel. Daarnaast ligt de brandkans in Vinex-wijken maar liefst 37 procent hoger dan in vergelijkbare stedelijke gebieden.Niemand thuis

Een mogelijke verklaring van deze verhoogde brandkans in Vinex-wijken, is het hoge aantal tweeverdieners dat daar huist. Wanneer inwoners van een buurt veel van huis zijn, worden branden minder snel ontdekt. Het verbond noemt ook vandalisme en rondhangende jongeren als potentiële oorzaak, net als de mogelijkheid dat er in Vinex-wijkenmeer geklust wordt en er meer elektrische apparatuur aanwezig is, wat het brandrisico vergroot.

Ook vanaf het platteland kwamen relatief veel claims binnen. Dit zou kunnen komen doordat in deze dunbevolkte gebieden een brand minder snel ontdekt en dus bestreden wordt.Kapotte apparaten

Een defect aan een apparaat, of het verkeerd gebruik ervan, is een van de meest gehoorde oorzaken van brand. Het advies luidt dan ook om apparaten nooit onnodig aan te laten staan, niet te veel stekkers in een stekkerdoos te steken en om stekkerdozen niet ‘door te lussen’. Daarnaast is extra voorzichtigheid rond de jaarwisseling geboden. Niet geheel onverwachts, met al het rondvliegende vuurwerk, ligt het aantal claims dan zo’n 3 tot 4 keer hoger.

De Risicomonitor Woningbranden is tot stand gekomen in het kader van de Brandpreventieweken, van 1 tot 31 oktober dit jaar.

Bron: Verbod van Verzekeraars