background branding

'Miljoenen slachtoffers doen geen aangifte van misdrijf'

21-9-29-slachtofferhulp-schadevergoeding-misdrijf-aangifte-rechter-77052205_s.jpg

Op papier hebben slachtoffers van misdrijven een sterkere positie gekregen, maar in de praktijk profiteren daar heel weinig mensen van. Het gaat vooral vaak mis bij zaken die het Openbaar Ministerie zelf afhandelt, zegt de Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN) in De Telegraaf.

Daarom lanceert SHN vandaag de campagne ‘Het blijft je achtervolgen’ om aandacht te vragen voor het belang van recht en herstel voor slachtoffers. Daarbij wijst de organisatie op het feit dat slechts 23 procent van de slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding, daar ook bij de rechter om vraagt.

Vier miljoen slachtoffers per jaar

Dat percentage haalt SHN uit het adviesrapport ‘Op verhaal komen’ van een commissie geleid door Piet-Hein Donner, dat in april dit jaar werd gepresenteerd. Volgens SHN worden per jaar vier miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit. Maar driekwart van de vier miljoen slachtoffers neemt niet eens meer de moeite om aangifte te doen omdat ze denken dat het zinloos is, of omdat de politie het ontmoedigt, stelt SHN.

Wie aanspraak wil maken op een schadevergoeding, moet aangifte doen, geeft een woordvoerder aan. Daarnaast moet er een verdachte in beeld zijn. Van de kleine 100.000 slachtoffers die aan die voorwaarden voldoen, maken slechts zo’n 23.000 gebruik van de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen.

Rechtbanken behandelen slachtoffers beter

Bij rechtbanken gaat de behandeling van slachtoffers beter dan bij zaken die het OM zelf afdoet, maar dat is een relatief kleine groep. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat van de 1,5 miljoen ernstige zaken in 2020, er slechts 159.000 tot een strafzaak leidden.

'Schadevergoeding vermindert risico op psychische klachten'

Volgens SHN zorgt een schadevergoeding voor erkenning en herstel. ‘Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die géén schadevergoeding krijgen, meer risico lopen om ernstige psychische klachten te ontwikkelen dan slachtoffers die hun materiële en immateriële schade wél vergoed krijgen. De hoogte van de schadevergoeding is hierin voor slachtoffers minder belangrijk’, aldus bestuursvoorzitter Rosa Jansen.

Een onderdeel van de campagne, die onder meer bestaat uit video's, is het wijzen van slachtoffers op het aanvragen van schadevergoedingen, waarbij zij juridische hulp kunnen krijgen van Slachtofferhulp. Juridische medewerkers weten aan welke eisen een schadevordering moet voldoen. Slachtofferhulp Nederland houdt op basis van zo’n 14.000 rechtszaken per jaar in een database bij wat gangbare bedragen zijn voor slachtoffers van mishandeling, misbruik of verkrachting.

Bron: ANP, Mediawatch, Telegraaf, Slachtofferhulp Nederland