Minder dan de helft van de Nederlanders wil extra premie betalen voor goede zorg

17meizorgpremie.jpg

Bijna de helft van de Nederlanders (een kleine 45 procent) is niet bereid meer zorgpremie te betalen om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Dat meldt het Zorginstituut Nederland op basis van een onderzoek onder 2000 Nederlanders.

Van de ondervraagden wil ongeveer een kwart wel een hogere premie betalen, als daardoor de kwaliteit van de zorg voor henzelf goed blijft. Het zorginstituut start dinsdag een campagne onder de noemer 'de zorg van morgen', over de toekomst van de zorg. De kosten stijgen, evenals het aantal mensen dat in de toekomst zorg nodig zal hebben.

'Geen verandering? Niet langer altijd goede zorg'

'Als er niets verandert, zullen patiënten in de nabije toekomst niet langer in alle gevallen kunnen rekenen op goede zorg', stelt Sjaak Wijma, voorzitter van de raad van bestuur van het Zorginstituut. 'We moeten bedenken wat we belangrijk vinden in de zorg, keuzes maken en elkaar daaraan houden.'

Het anders organiseren van de zorg is een populaire manier om de almaar stijgende zorgkosten te drukken en de zorg toegankelijk te houden. 70 procent ziet dit zitten. Zo moet volgens een meerderheid meer focus komen te liggen op het voorkomen van ziekten, in plaats van die behandelen. Ook moet het maken van gezondere voedingskeuzes makkelijker en goedkoper worden gemaakt. Ook weer 70 procent zegt daarnaast 'een eigen verantwoordelijkheid te voelen bij het goed en betaalbaar houden van de zorg'.

'Mensen met ongezonde levensstijl moeten hogere premie betalen'

Die eigen verantwoordelijkheid ligt volgens een deel van de Nederlanders ook bij mensen met een ongezonde levensstijl. Vier op de tien ondervraagden uit het onderzoek vinden dat mensen met een ongezonde levensstijl een hogere zorgpremie moeten betalen. Een kleine 19 procent vindt het zelfs terecht om voorrang te krijgen in de zorg op mensen met een ongezonde levensstijl.

'Op basis van de onderzoeksuitkomsten lijkt er in de samenleving een stevig draagvlak te bestaan voor passende zorg', zo schrijft het Zorginstituut. Mensen zijn te porren voor 'een aanpak waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven en niet eenzijdig op het behandelen van ziektes.' Tegelijkertijd blijkt volgens het instituut wel dat 'de bereidheid om mee te betalen aan de zorg voor mensen met een ongezonde leefstijl onder druk staat'.

Bron: ANP